Ajuda HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

Accessori de fax analògic MFP HP LaserJet 300

Guia del fax

background image

Copyright i llicència

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o
traducció sense el permís previ per escrit,
excepte en els termes que contemplin les
lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està
subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i
serveis de HP s’especifiquen en les
declaracions de garantia expresses que
acompanyen els productes i serveis
esmentats. Cap informació d’aquest
document pot ésser considerada com una
garantia addicional. HP no serà responsable
del errors u omissions tècnics o d’edició que
contingui aquest document.

Edition 1, 04/2008

Número de referència: Q3701-91088

Crèdits de la marca comercial

Microsoft® i Windows® són marques
comercials registrades als EUA de Microsoft
Corporation.

Tots els productes aquí esmentats poden ser
marques comercials de les seves
respectives companyies.

Les lleis del país/regió locals poden prohibir
l’ús d’aquest producte fora dels països/
regions especificats. Està estrictament
prohibit per llei a la majoria de països/regions
connectar equips de telecomunicacions no
aprovats (màquines de fax) a xarxes de
telèfon públiques.

ENERGY STAR® i el logotip d’ENERGY
STAR® són marques comercials
enregistrades de United States
Environmental Protection Agency (Agència
de Protecció del Mediambient dels Estats
Units).

background image

Índex de continguts

1 Configuració

Components de l’accessori de fax ....................................................................................................... 2
Instal·lació de l’accessori de fax ........................................................................................................... 3

Instal·lació/Substitució de l’accessori de fax a l’HP LaserJet 9040/9500mfp ...................... 3
Instal·lació o substitució de l'accessori de fax a l'HP LaserJet 4345mfp ............................. 7
Instal·lació/Substitució de l’accessori de fax a l’HP LaserJet M4345 MFP ........................ 11
Instal·lació o substitució de l'accessori de fax a l'HP Color LaserJet 4730mfp i l'HP Color
LaserJet CM4730 MFP ...................................................................................................... 13
Instal·lació o substitució de l'accessori de fax a l'HP LaserJet M5025 MFP i
l'M5035 MFP ...................................................................................................................... 22
Instal·lar/canviar l'accessori de fax a l'HP Color LaserJet CM6040 Sèrie MFP ................. 24
Instal·lar/canviar l'accessori de fax a l'HP Color LaserJet M9040 MFP / M9050 MFP ...... 33

Comprovació del funcionament del fax .............................................................................................. 37
Configuració del fax necessària ......................................................................................................... 38

Assistent de configuració del fax ....................................................................................... 38
Accés al menú de configuració de fax ............................................................................... 38
Configurar o comprovar la data i l'hora de l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i de
l'HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp ............................................................................ 39
Configurar o comprovar la data i l'hora de l'HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color
LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP ................................................................... 39
Configurar, comprovar o canviar el país o la regió de l'MFP/accessori de fax. ................. 39
Definir la capçalera del fax ................................................................................................ 40

2 Definir la configuració de fax

Configuració remota del fax ............................................................................................................... 44

Explorador web .................................................................................................................. 44
HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 44
Utilitat de configuració de l’HP MFP Digital Sending ......................................................... 45

Configuració d'enviament de fax ........................................................................................................ 46

Definir la detecció de la senyal de línia ............................................................................. 46
Configurar la capçalera de la plantilla (faxos sortints) ....................................................... 46
Definir el mode de marcatge .............................................................................................. 47
Definir un prefix de marcatge ............................................................................................. 48
Definir les normes per tornar a marcar .............................................................................. 49

CAWW

iii

background image

Configurar Redial-on-busy (Torna a marcar si comunica) ................................ 49
Configurar Redial-on-no-answer (Torna a marcar si no hi ha resposta) ........... 49
Configurar l'interval de remarcatge ................................................................... 50

Definir la resolució del fax de sortida ................................................................................. 51
Definir codis de facturació ................................................................................................. 52
Definir el mode de compressió JBIG ................................................................................. 53
Canviar la configuració de nitidesa .................................................................................... 53
Canviar la configuració del fons ......................................................................................... 54
Canviar la configuració de clar o fosc ................................................................................ 55
Activar la confirmació de número de fax ............................................................................ 55
Activar la coincidència de marcatge ràpid de número de fax ............................................ 56

Configuració de recepció de fax ......................................................................................................... 57

Definir l’opció rings-to-answer (tons per respondre) .......................................................... 57
Stamp Received Faxes (Segella tots els faxos rebuts) ..................................................... 57
Definir Encaixa-ho a la pàgina ........................................................................................... 58
Definir la safata de paper ................................................................................................... 59
Definir la safata de destinació ............................................................................................ 60
Blocar faxos entrants ......................................................................................................... 60

Crear una llista de faxos blocats ....................................................................... 60
Suprimeix números de la llista de faxos blocats ............................................... 61
Esborrar tots els números de la llista de faxos blocats ..................................... 62

Iniciar la recuperació de transmissió ................................................................................. 62
Canviar la configuració de notificació ................................................................................ 63

Definir el mode de correcció d’errors ................................................................................................. 65
Definir el volum del mòdem ................................................................................................................ 66
Definir el volum del timbre .................................................................................................................. 67

3 Utilització del fax

Pantalla de funcions del fax ............................................................................................................... 70

Pantalla de funcions del fax de l’HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i de l’HP Color
LaserJet 4730mfp i 9500mfp ............................................................................................. 70
Pantalla de funcions del fax de les sèries HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345
MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i HP Color LaserJet CM4730
MFP and CM6040 MFP ..................................................................................................... 71

Barra de missatges d’estat ................................................................................................................. 73
Enviament de faxos ............................................................................................................................ 74

Enviar un fax - Introduir números manualment. ................................................................. 74
Enviar un fax fent servir el marcatge ràpid. ....................................................................... 77
Enviament d’un fax mitjançant el marcatge ràpid d’un toc ................................................ 79
Cercar una llista de marcatge ràpid per nom ..................................................................... 80
Enviament d’un fax mitjançant números de l’agenda ........................................................ 81
Cerca de l'agenda del fax DSS .......................................................................................... 83

Cancel·lació d’un fax .......................................................................................................................... 85

Cancel·lar la transmissió actual del fax ............................................................................. 85

iv

CAWW

background image

Cancel·lar tots els faxos pendents ..................................................................................... 85

Recepció de faxos .............................................................................................................................. 87
Creació i eliminació de llistes de marcatge ràpid ............................................................................... 88

Crear una llista de marcatge ràpid ..................................................................................... 88
Suprimir una llista de marcatge ràpid ................................................................................ 89
Eliminar un sol número de la llista de marcatge ràpid ....................................................... 89
Afegir un número a una llista de marcatge ràpid existent .................................................. 90

Assignar llistes de marcatge ràpid a tecles d’un toc .......................................................................... 91

Assignar un marcatge ràpid a una tecla d'un toc per a l'HP LaserJet 4345mfp i
9040/9050mfp, i l'HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp ................................................. 91
Eliminar o reassignar llistes de marcatge ràpid a tecles d'un toc per a l'HP LaserJet
4345mfp i 9040/9050mfp i l'HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp ................................. 91

Trucades i reintents ............................................................................................................................ 92

Informe de les trucades de fax .......................................................................................... 92
Registre d'activitats del fax ................................................................................................ 92
Informe T.30 ...................................................................................................................... 92

Configuració segura ........................................................................................................................... 93

Canvi de PIN ...................................................................................................................... 93

Definir el reenviament de faxos .......................................................................................................... 95
Programació de la impressió de faxos (bloqueig de memòria) .......................................................... 97

Comportament de la impressió de faxos ........................................................................... 97
Habilitar o deshabilitar la programació d'impressió de faxos ............................................. 98
Crear una programació d'impressió de faxos .................................................................... 99

Utilització del fax mitjançant xarxes de VoIP .................................................................................... 102

4 Resolució de problemes del fax

El vostre fax està configurat correctament? ..................................................................................... 104

Quin tipus de línia telefònica esteu utilitzant? .................................................................. 104
Esteu utilitzant un dispositiu de protecció contra sobretensions? ................................... 104
Esteu utilitzant un servei de missatgeria de veu o un contestador automàtic? ............... 104

Comprovació de l’estat de l’accessori de fax ................................................................................... 105
La funció de fax no està operativa ................................................................................................... 106
Problemes generals del fax .............................................................................................................. 107
Problemes en la recepció de faxos .................................................................................................. 109
Problemes en l’enviament de faxos ................................................................................................. 111
Codis d’error ..................................................................................................................................... 112
Missatges d'error del fax .................................................................................................................. 113

Missatges d'enviament/fax ............................................................................................... 114
Missatges de recepció/fax ............................................................................................... 115

Registres i informes de fax ............................................................................................................... 117

Impressió de l’informe de trucada de fax (inclou imatge en miniatura) ........................... 117

Per programar la impressió d’informes de trucada de fax .............................. 118

Impressió del registre d’activitat del fax ........................................................................... 119
Impressió de l’informe de codis de facturació .................................................................. 120

CAWW

v

background image

Neteja del registre d’activitat del fax i de l’informe de codis de facturació ....................... 121
Impressió de l’informe de faxos bloquejats ...................................................................... 122
Impressió de l’informe de marcatge ràpid ........................................................................ 122

Configuració de serveis .................................................................................................................... 123
Actualitzacions de microprogramari ................................................................................................. 125

Apèndix A Servei i suport

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard ........................................................................ 128
Assistència al client d’HP ................................................................................................................. 129

World Wide Web .............................................................................................................. 129
Correu electrònic ............................................................................................................. 129
Telèfon ............................................................................................................................. 129

Apèndix B Especificacions

Especificacions de producte per a l’accessori del fax ...................................................................... 132
Peces de recanvi i accessoris .......................................................................................................... 133

Apèndix C Informació legal

Programa de conservació del medi ambient per als productes ....................................................... 136
Declaració de conformitat ................................................................................................................. 137
US Federal Communications Commission (Comissió de Comunicacions Federal dels EUA) ......... 138

Declaració de compliment de la Part 15 de les FCC ....................................................... 138
FCC Part 68 Telecom ...................................................................................................... 138
Telephone Consumer Protection Act (Llei de Protecció al Consumidor de Telèfon,
EUA) ................................................................................................................................ 139

Canadian Department of Communications (Departament de Comunicacions del Canadà) ............ 140

Avís sobre les limitacions al Canadà ............................................................................... 140

Altra informació legal ........................................................................................................................ 141

Informació legal per a països/regions de la UE ............................................................... 141
Avís de New Zealand Telecom ........................................................................................ 141
Avís de Sudàfrica ............................................................................................................. 142
Advertència de Classe A de TAIWAN BSMI .................................................................... 142

Índex ................................................................................................................................................................. 143

vi

CAWW

background image

1