HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Índex

background image

Índex

A

accessori de fax

instal·lació 11, 22

accessoris 133
actualitzacions de

microprogramari 125

agenda 81, 83
ajust a la pàgina 58, 59
assistència al client 129
assistència per telèfon 129

B

barra de missatges d’estat 73
base de dades 121
bloqueig de faxos entrants 60,

61

bloqueig de la llista de faxos

eliminació de número(s) 61

bloqueig de memòria

deshabilitar 97
habilitar 97
PIN 93

C

cancel·lació d’un fax 85
canviar l'accessori de fax

HP Color LaserJet CM6040

Sèrie MFP 24

HP LaserJet M9040 MFP /

M9050 MFP 33

capçalera de fax 40, 41
capçalera superposada

configuració 46, 47

codis de facturació 52
coincidència de marcatge ràpid de

número de fax 56

components 2
compressió JBIG

configuració 53

configuració

bloqueig de memòria 97
canviar la configuració de clar o

fosc 55

canviar la configuració de

claredat/foscor per a faxos
transmesos a l’HP LaserJet
4345mfp i 9040/9050mfp i a
l’HP Color LaserJet 4730mfp i
9500mfp 55

menú 38
necessària 38
remota 44

configuració de claredat/foscor per

a faxos transmesos

canviar a l’HP LaserJet 4345mfp

i 9040/9050mfp, i a l’HP Color
LaserJet 4730mfp i
9500mfp 55

configuració de fons

còpia de paper de colors 54
supressió de faxos

transmesos 54

configuració de fosc/clar per a faxos

transmesos 55

configuració de foscor/claredat per

a faxos transmesos

canviar a l’HP LaserJet 4345mfp

i 9040/9050mfp, i a l’HP Color
LaserJet 4730mfp i
9500mfp 55

configuració de la data/hora 39
configuració de nitidesa

per a faxos transmesos 54

configuració de serveis 123
configuració del fax, assistent 38
configuració necessària

país/regió 38

configuració remota

explorador web 44
utilitat d’enviament digital 45
Web Jetadmin 44

configuració segura 93
confirmació de número de fax 55

D

declaració de conformitat 137
declaracions legals

declaració de conformitat 137

desbloqueig de faxos

entrants 61, 62

detecció del senyal de línia,

configuració 46

DSS. Consulteu utilitat d’enviament

digital

E

eliminar tots els números de la llista

de faxos bloquejats 62

emmagatzematge, entorn 132
enviament de fax

a diferents destinataris 88
introduir el(s) número(s)

manualment 74, 76

suprimir diferents

destinataris 89

utilització de números de

l'agenda 81, 83

utilització del marcatge

ràpid 77

error

codis 112
notificació de faxos

transmesos 63

especificacions 132
especificacions de l’entorn 132
estat, pàgina de l’accessori de

fax 105

CAWW

Índex 143

background image

EWS. Consulteu servidor web

incrustat

explorador, web

configuració remota 44

F

fax

assistent de configuració 38
cancel·lar 85
configuració necessària 38
enviant 74
enviar un fax amb el marcatge

ràpid d'un toc 78, 79

impressió 97
instal·lació de l’accessori 3
problemes d’alimentació 107
recepció 87
resolució 132

fax LAN 1, 38
fons

còpia de paper de colors 54
supressió de faxos

transmesos 54

fotos, qualitat baixa 74

G

garantia

producte 127, 128

gràfics, qualitat baixa 74, 77

I

impressió de fax bloquejada 97
impressió de faxos bloquejats 97
informe de codis de facturació

impressió 120, 121

informe de faxos blocats

impressió 122

informe de trucada 117, 119
informe T.30 Trace 123
instal·lació

accessori de fax 11, 22

instal·lació de l'accessori de fax

HP Color LaserJet

4730mfp 13

HP Color LaserJet CM4730

MFP 13

HP LaserJet 4345mfp 7

instal·lació de l’accessori de fax

HP LaserJet 9040/9050mfp 3

instal·lar l'accessori de fax

HP Color LaserJet CM6040

Sèrie MFP 24

HP LaserJet M9040 MFP /

M9050 MFP 33

interval de remarcatge 50
interval de remarcatge,

configuració 51

LL

llista de faxos bloquejats

creació 60, 61
eliminació de número(s) 60,

61

eliminació de números 61
eliminar de la llista 61
eliminar tots els números 62

M

marcar els faxos rebuts 58
marcatge de grup. Consulteu

marcatge ràpid

marcatge per impulsos

configuració 47

marcatge per tons

configuració 47

marcatge ràpid

creació 88
informe de llista 122
suprimir 89

marcatge ràpid d'un toc 78, 79
memòria, desar i suprimir

faxos 74

menú de configuració no

apareix 38

menú, configuració de fax 38
MFP. Consulteu producte

multifunció

mode de correcció d'errors

paràmetres 65

mode de marcatge

configuració 47

N

neteja de dades del registre/

informe 121

no configurat 38
nom de l'empresa 40, 41
número de telèfon 40, 41

P

paràmetres

ajust a la pàgina 58, 59
bloqueig de faxos entrants 60,

61

capçalera superposada 46,

47

codis de facturació 52
coincidència de marcatge ràpid

de número de fax 56

compressió JBIG 53
confirmació de número de

fax 55

detecció de senyal de línia 46
detecció del senyal de

línia 46

eliminació de números 61, 62
eliminar tots els números de la

llista de faxos bloquejats 62

interval de remarcatge 50, 51
marcar els faxos rebuts 58
mode de correcció

d'errors 65

mode de marcatge 47
prefix de marcatge 48
reenviament de faxos 95
resolució 51
safata de paper de

destinació 60

selecció de la safata de

paper 59

tons per respondre 57
torna a marcar si

comunica 49, 50

torna a marcar si no hi ha

resposta 50

volum del mòdem 66
volum del timbre 67

paràmetres de notificació 63
pausa, en marcar 74
peces de recanvi 133
PIN

canvi 93
creació 93
restabliment 93

posar-se en contacte amb

HP 129

prefix

marcatge automàtic 48

144 Índex

CAWW

background image

prefix de marcatge

configuració 48

problemes d’alimentació 107
producte multifunció 1
programar la impressió d’informes

de trucada de fax 118

R

recepció de faxos 87
recepció lenta de faxos 109
reenviament d'un fax 95
registre d'activitat 120
registre/informe

informe de codis de

facturació 120, 121

informe de facturació,

neteja 121

informe de faxos

blocats 122

informe de la llista de marcatge

ràpid 122

informe de trucada de

fax 117, 119

registre d'activitat 120
registre d'activitats del fax 120
registre d’activitat, neteja 121

resolució

configuració 51

resolució, enviament de

faxos 132

S

safata de paper de destinació 60
safata de paper de sortida.

Consulteu safata de paper de
destinació

selecció de la safata de

paper 59

servidor web incrustat 44
solució de problemes

menú de configuració de fax no

apareix 38

recepció lenta de faxos 109
sistemes PBX 111
transmissió lenta de

faxos 111

solució de problemes de les línies

telefòniques 111

solució de problemes dels sistemes

PBX 111

substitució de l'accessori de fax

HP Color LaserJet

4730mfp 13

HP Color LaserJet CM4730

MFP 13

HP LaserJet 4345mfp, HP Color

LaserJet CM4730 MFP 7

substitució de l’accessori de fax

HP LaserJet 9040/9050mfp 3

suport 129

T

tons per respondre 57
torna a marcar si comunica

configuració 49, 50

torna a marcar si no hi ha resposta

configuració 50

transmissió lenta de faxos 111
trucades i reintents 92

U

ubicació 39, 40
utilitat d’enviament digital,

configuració remota 45

V

velocitat del mòdem 109, 132
VoIP 102
volum. Consulteu volum del mòdem

Consulteu també volum del

timbre; volum del timbre

volum del mòdem

paràmetres 66

volum del timbre

configuració 67
paràmetres 67

W

Web Jetadmin, configuració

remota 44

CAWW

Índex 145

background image

146 Índex

CAWW

background image
background image