HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Configuració

background image

Configuració

L’Accessori de fax analògic MFP HP LaserJet 300 permet al producte multifunció d’HP funcionar com
un fax analògic independent.

Aquest manual descriu les funcions de fax d’aquest producte en les seccions següents:

Components de l’accessori de fax

Instal·lació de l’accessori de fax

Comprovació del funcionament del fax

Configuració del fax necessària

Així mateix, proporciona informació reguladora i sobre les especificacions del producte.

NOTA:

A més de la característica de fax analògic, l’MFP també admet l’ús de fax LAN. La funció de

fax LAN s’administra amb la utilitat de configuració de l’HP MFP Digital Sending, un producte
independent que no s’explica en aquest document. Per obtenir informació quant a la funció fax LAN,
consulteu el Manual d’usuari de l’HP MFP Digital Sending Software o el Manual d’assistència de
l’HP MFP Digital Sending Software
. Si tant l’accessori de fax analògic com el fax LAN estan instal·lats,
només es pot habilitar un tipus de fax alhora.

És important guardar aquest manual per poder consultar-hi posteriorment les instruccions sobre
característiques específiques del fax.

NOTA:

Si l’accessori de fax no està instal·lat a l’MFP, heu d’instal·lar-lo d’acord amb les instruccions

que es descriuen en aquest capítol.

NOTA:

Si l’accessori de fax està instal·lat a l’MFP, heu de extreure la coberta de la connexió del fax,

connectar el cable del telèfon i realitzar la configuració inicial del fax que també es descriu en aquest
capítol. La coberta de la connexió del fax està situada al connector del telèfon al plafó posterior
formatador.

CAWW

1