HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Components de l’accessori de fax

background image

Components de l’accessori de fax

L’accessori de fax conté els components següents:

Manual del fax (aquest document) (en CD)

Controlador del Send Fax i Guia del controlador del Send Fax (en CD)

Targeta de maquinari de l’accessori de fax

Cable(s) del telèfon (els cables varien en funció del país/regió)

Figura 1-1

Contingut de l’Accessori de fax analògic l’MFP HP LaserJet 300

www.hp.com/support/lj4345

NOTA:

El controlador del Send Fax permet enviar faxos directament des d’un ordinador a un MFP

connectat en xarxa. La instal·lació d’aquest controlador és opcional (Consulteu la Guia del controlador
del Send Fax
que conté el CD per obtenir més instruccions).

2

Capítol 1 Configuració

CAWW