HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Comprovació del funcionament del fax

background image

Comprovació del funcionament del fax

Quan l’accessori de fax s’ha instal·lat i funciona correctament, la icona de fax apareix al tauler de control
de l’MFP. Si acabeu d'instal·lar l'accessori de fax però no l'heu configurat, la icona del fax s'atenua i (en
funció del model d'MFP) pot tenir Not Configured (No configurat) escrit a sobre. Per configurar
l'accessori de fax, vegeu

Configuració del fax necessària a la pàgina 38

.

CAWW

Comprovació del funcionament del fax

37