HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Accés al menú de configuració de fax

background image

Accés al menú de configuració de fax

Els paràmetres de fax necessaris es configuren accedint al menú adequat de l'MFP.

NOTA:

Si la configuració del menú de fax no apareix en la llista de menús, es pot habilitar el fax LAN.

Quan s’habilita el fax LAN, l’accessori de fax analògic queda deshabilitat i no es mostra el menú de fax.
Només es pot habilitar una funció de fax alhora, ja sigui fax LAN o fax analògic. La icona de fax mostra
la funció de fax habilitada. Si voleu utilitzar el fax analògic quan el fax LAN està habilitat, utilitzeu la
utilitat de configuració de l’HP MFP Digital Sending Software per deshabilitar el fax LAN.

38

Capítol 1 Configuració

CAWW