HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Configurar, comprovar o canviar el país o la regió de l’MFP/accessori de fax.

background image

Configurar, comprovar o canviar el país o la regió de l'MFP/accessori de

fax.

L’ajustament d’ubicació identifica el país/regió on es troba l’MFP/accessori de fax. Aquest ajustament
també defineix el format de data/hora i l’interval de nombre màxim/mínim de tons per respondre per al
país/regió. A alguns països/regions aquest ajustament és un requeriment legal per a les trameses de
fax. Si és la primera vegada que s’encén la impressora, es demanarà aquesta informació.

CAWW

Configuració del fax necessària

39

background image

Configurar, comprovar o canviar el país o la regió de l'MFP/fax a l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i

a l'HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per mostrar el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per mostrar el menú del fax.

3.

Toqueu

FAX SETUP REQUIRED (CONFIGURACIÓ DEL FAX NECESSÀRIA)

per mostrar el

menú de configuració necessari.

4.

Toqueu

Fax Header (Capçalera del fax)

per mostrar la configuració de capçalera.

5.

Toqueu

Location (Ubicació)

per mostrar la llista de països/regions.

6.

Desplaceu-vos per la llista fins que trobeu el vostre país/regió i, a continuació, toqueu el país/regió
per seleccionar-lo.

Configurar, comprovar o canviar la ubicació de l'MFP/fax de l'HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040

Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Cerqueu i toqueu

Initial Setup (Configuració inicial)

per mostrar el menú de configuració de

paràmetres.

3.

Toqueu

Fax Setup (Configuració del fax)

per mostrar el menú Fax Setup (Configuració del fax) i

toqueu

Required Settings (Paràmetres obligatoris)

.

4.

Toqueu

Location (Ubicació)

per mostrar la llista de països/regions.

5.

Desplaceu-vos per la llista fins que trobeu el vostre país/regió i, a continuació, toqueu el país/regió
per seleccionar-lo.

6.

Toqueu

Save (Desa)

per desar la configuració.