HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Definir la capçalera del fax

background image

Definir la capçalera del fax

La configuració de la capçalera del fax s’utilitza per definir el número de telèfon i el nom d’empresa que
apareixeran a la capçalera del fax. Aquesta informació és necessària i cal definir-la.

Si la icona del fax apareix a la pantalla del tauler de control i no té Not Configured escrit a sobre i/o
no apareix en gris, heu completat tota la configuració necessària. Per enviar un fax, consulteu

Utilització

del fax a la pàgina 69

per obtenir informació sobre la tramesa de faxos.

Configurar, comprovar o canviar la capçalera dels faxos que s'envien des de l'HP LaserJet 4345mfp i

9040/9050mfp, i de l'HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per mostrar el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per mostrar el menú del fax.

3.

Toqueu

FAX SETUP REQUIRED (CONFIGURACIÓ DEL FAX NECESSÀRIA)

per mostrar el

menú de configuració necessari.

4.

Toqueu

Fax Header (Capçalera del fax)

per mostrar la configuració.

5.

Toqueu

Phone Number (Número de telèfon)

per mostrar el teclat.

40

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

6.

Escriviu un número de telèfon i després toqueu

OK (D'acord)

per tornar al menú Fax Header

(Capçalera del fax).

7.

Toqueu

Company Name (Nom de l'empresa)

per mostrar el teclat.

8.

Escriviu el nom de l'empresa i després toqueu

OK (D'acord)

per completar la configuració.

Configurar, comprovar o canviar la capçalera de l'MFP/fax de l'HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040

Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Cerqueu i toqueu

Initial Setup (Configuració inicial)

per mostrar el menú Initial Setup (Configuració

inicial).

3.

Toqueu

Fax Setup (Configuració del fax)

per mostrar el menú Fax Setup (Configuració del fax)

4.

Toqueu

Required Settings (Paràmetres obligatoris)

per mostrar el menú Required Settings

(Configuració necessària).

5.

Toqueu

Fax Header Information (Informació de la capçalera del fax)

per mostrar la informació de

capçalera.

6.

Toqueu

Phone Number (Número de telèfon)

per mostrar la pantalla Phone Number (Número de

telèfon).

7.

Toqueu el quadre de text per mostrar el teclat.

8.

Feu servir el teclat per escriure el número de telèfon i després toqueu

OK (D'acord)

.

9.

Toqueu

Save (Desa)

per desar el número de telèfon de la capçalera.

10.

Toqueu

Company Name (Nom de l'empresa)

i repetiu el procés.

CAWW

Configuració del fax necessària

41

background image

42

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

2