HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instal·lació o substitució de l’accessori de fax a l’HP Color LaserJet 4730mfp i l’HP Color LaserJet

background image

Instal·lació o substitució de l'accessori de fax a l'HP Color LaserJet 4730mfp

i l'HP Color LaserJet CM4730 MFP

L'HP Color LaserJet 4730 i l'HP Color LaserJet CM4730 MFP no es proporcionen amb l'accessori de
fax analògic instal·lat. L'Accessori de fax analògic de l'MFP HP LaserJet 300 està preinstal·lat als models
següents: HP Color LaserJet 4730x, 4730xs i 4730xm MFP. Els usuaris del Windows poden instal·lar,
a més, el programari opcional HP Digital Sending Software (DSS), que proporciona serveis de fax digital.

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

13

background image

Seguiu aquest procediment per instal·lar l'accessori de fax analògic per a l'HP Color LaserJet 4730mfp
i l'HP Color LaserJet CM4730 MFP si encara no està instal·lat.

1.

Apagueu l’MFP i desconnecteu tots els cables.

Figura 1-11

Desconnexió

Figura 1-12

Desconnexió dels cables

14

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

2.

Localitzeu la placa del formatador en la part posterior de l’MFP.

Figura 1-13

Localització de la placa del formatador

NOTA:

Si el fax s’instal·la per primera vegada, retireu la petita tapa que cobreix l’obertura de la

presa del telèfon situada al plafó posterior del formatador abans d’inserir la targeta del fax al
formatador.

3.

Estireu suaument de les pestanyes de color negre situades a les parts superior i inferior de la placa
del formatador per extreure-la de l’MFP. Deixeu la placa del formatador en una superfície de terra
neta i plana no conductora.

Figura 1-14

Estirar les pestanyes de color negre

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

15

background image

4.

Aixequeu la part lateral esquerra de la banda de la targeta de fax.

Figura 1-15

Aixecar la part lateral esquerra de la banda de la targeta de fax

5.

Pressioneu cap a l’esquerra la pestanya de la part lateral dreta de la banda de la targeta de fax.

Figura 1-16

Alliberar la pestanya cap a l’esquerra de la banda de la targeta de fax

16

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

6.

Aixequeu per retirar la banda de la targeta de fax.

Figura 1-17

Retirar la banda de la targeta de fax

7.

Si esteu substituint un accessori de fax existent, estireu cap amunt per retirar-lo.

Figura 1-18

Substitució d’un accessori de fax existent

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

17

background image

8.

Retireu l’accessori de fax de la bossa antiestàtica.

Alguns components de l’accessori de fax són sensibles a les descàrregues electrostàtiques (ESD).
En extreure l’accessori de fax de la bossa antiestàtica i en instal·lar-lo, utilitzeu protecció estàtica
com canelleres de connexió a terra connectades al marc metàl·lic de l‘MFP, o bé toqueu el marc
metàl·lic de l’MFP amb l’altra mà.

9.

Alineeu l’accessori de fax amb les dos guies. Assegureu-vos que els pins del connector estan
alineats i empenyeu l’accessori de fax cap a la seva col·locació correcte. Assegureu-vos que
l’accessori de fax està connectat correctament al formatador.

Figura 1-19

Inserció de l’accessori de fax

18

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

10.

Substituïu la banda de la targeta de fax.

Figura 1-20

Substitució de la banda de la targeta de fax

11.

Fixeu la pestanya de la part dreta de la banda de la targeta de fax.

Figura 1-21

Fixar la pestanya de la part dreta de la banda de la targeta de fax

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

19

background image

12.

Fixeu la pestanya de la part esquerra de la banda de la targeta de fax.

Figura 1-22

Fixar la pestanya de la part esquerra de la banda de la targeta de fax.

13.

Alineeu la placa del formatador amb les pistes superior i inferior i feu lliscar la placa a l’MFP.

Figura 1-23

Alineació de la placa del formatador

20

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

14.

Torneu a connectar tots els cables i enceneu l’MFP.

Figura 1-24

Reconnexió dels cables

NOTA:

En connectar l’accessori de fax a una línia telefònica, assegureu-vos que la línia

telefònica utilitzada és una línia dedicada i no utilitzada per cap altre dispositiu. La línia ha de ser
analògica perquè el fax no funciona correctament quan es connecta a alguns sistemes PBX
digitals. Si no esteu segur de tenir una línia telefònica analògica o digital, poseu-vos en contacte
amb el vostre proveïdor de telefonia.

NOTA:

HP recomana la utilització del cable de telèfon inclòs amb l’accessori de fax per

assegurar-ne el correcte funcionament.

15.

Localitzeu el cable de telèfon que s’inclou amb el kit de l’accessori de fax. Connecteu un extrem
del cable del telèfon a la presa de telèfon de l’accessori de fax situada al formatador. Pressioneu
el connector fins que faci “clic”.

Figura 1-25

Connexió dels cables de telèfon

NOTA:

Assegureu-vos que connecteu la línia telefònica al port de l’accessori de fax, que està

situat prop de la part superior del formatador. No connecteu la línia telefònica al port HP Jetdirect
LAN, que està situat més a prop de la part inferior del formatador.

16.

Connecteu l’altre extrem del cable del telèfon a la presa telefònica de paret. Pressioneu el
connector fins a sentir un “clic” o fins que el connector estigui correctament subjectat. Hi ha
diferents tipus de connector; segons el país/regió, el connector farà un "clic" audible o no.

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

21