HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instal·lació o substitució de l’accessori de fax a l’HP LaserJet 4345mfp

background image

Instal·lació o substitució de l'accessori de fax a l'HP LaserJet 4345mfp

Aquest procediment proporciona informació sobre la instal·lació o substitució de la targeta de fax a
l’HP LaserJet 4345mfp.

La targeta de fax està instal·lada a la placa del formatador de l’MFP, a la qual podeu accedir retirant un
plafó lateral de l’MFP. Per instal·lar la targeta de fax, seguiu els passos següents.

1.

Traieu la targeta de fax de la caixa, però no retireu la bossa antiestàtica.

2.

Definiu el commutador de connexió de l’MFP a off i desconnecteu el cable d’alimentació de CA.

3.

Localitzeu la placa del formatador (1) en la part posterior de la impressora.

4.

Per accedir a la placa del formatador, localitzeu la coberta separable (2) del lateral de l’MFP.

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

7

background image

5.

Traieu la coberta lateral col·locant els dits a l’àrea esberlada (2) i estirant perquè llisqui i la pugueu
separar de la impressora.

NOTA:

Aquest procediment no requereix la desconnexió de cables del formatador.

Figura 1-7

Coberta del formatador de l’MPF - HP LaserJet 4345mfp (vista posterior)

8

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

6.

Obriu la caixa del formatador (1) estirant la pestanya de la tapa (2) i obrint (3) la porta.

Figura 1-8

Porta de la caixa del formatador - HP LaserJet 4345mfp

Alguns components de la targeta de fax són sensibles a les descàrregues electrostàtiques (ESD).
En extreure l’accessori de fax de la bossa antiestàtica i en instal·lar-lo, utilitzeu protecció estàtica
com canelleres de connexió a terra connectades a un component metàl·lic connectat a terra, com
el marc metàl·lic de l’MFP, o bé toqueu el marc metàl·lic amb la mà durant la instal·lació de la
targeta de fax.

NOTA:

Si el fax s’instal·la per primera vegada, retireu la petita tapa que cobreix l’obertura de la

presa del telèfon situada al plafó posterior del formatador abans d’inserir la targeta del fax al
formatador.

NOTA:

En cas de substituir una targeta de fax existent, extraieu la targeta que voleu substituir

del formatador.

NOTA:

Durant la manipulació de la targeta, no heu de fer pressió sobre el seu component groc

perquè podria danyar-la i causar, en conseqüència, un mal funcionament de la targeta.

7.

Retireu la targeta de fax de la bossa antiestàtica.

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

9

background image

8.

Inseriu el connector de la targeta de fax (1) al connector de fax del formatador (2). El connector
(2) de la placa del formatador s’anomena “FAX ACCESSORY”. Les vores de la targeta han de
lliscar per dintre de les dues guies (3) i fer un “clic” quan estigui completament col·locada dintre
del connector.

Comproveu que l’accessori està subjectat correctament. El connector del telèfon (4) situat a la
targeta de fax s’ha d’alinear amb l’obertura (5) de la part posterior de la caixa del formatador.

Figura 1-9

Instal·lació de la targeta de fax al formatador de l’HP LaserJet 4345mfp.

9.

Tanqueu la porta de la caixa del formatador i substituïu la coberta del formatador de l’MFP.

NOTA:

En connectar l’accessori de fax a una línia telefònica, assegureu-vos que la línia

telefònica utilitzada és una línia dedicada i no utilitzada per cap altre dispositiu. La línia ha de ser
analògica perquè el fax no funciona correctament quan es connecta a alguns sistemes PBX
digitals. Si no esteu segur de quin tipus de línia teniu, poseu-vos en contacte amb el vostre
proveïdor de telefonia. Així mateix, HP recomana la utilització del cable de telèfon inclòs amb
l’accessori de fax per assegurar-ne el correcte funcionament.

NOTA:

La presa de paret del telèfon és electritzada i si toqueu els cables del connector podeu

rebre una descàrrega elèctrica. En instal·lar el cable del telèfon, no toqueu la presa de paret del
telèfon o, en cas de connectar primer el cable del telèfon a la presa de paret, no toqueu els cables
de l’altre extrem del connector.

10

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

10.

Connecteu un connector de cable de telèfon (1) al connector de FAX (2). Pressioneu-lo fins que
faci “clic”.

Figura 1-10

Connexions de cable per a l’HP LaserJet 4345mfp.

11.

Connecteu l’altre extrem del cable del telèfon a la presa telefònica de paret. Pressioneu el
connector fins a sentir un “clic” o fins que el connector estigui correctament subjectat. Hi ha
diferents tipus de connector; en funció del país/regió, el connector farà un "clic" audible o no.

12.

Endolleu el cable d’alimentació de CA de l’MFP i definiu el commutador de connexió a on.

S’ha completat la instal·lació de la targeta de fax. A continuació, heu de comprovar que el fax s’ha
instal·lat correctament i està operatiu. Vegeu

Comprovació del funcionament del fax a la pàgina 37

.