HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instal·lació/Substitució de l’accessori de fax a l’HP LaserJet 9040/9500mfp

background image

Instal·lació/Substitució de l’accessori de fax a l’HP LaserJet 9040/9500mfp

Aquest procediment proporciona informació sobre la instal·lació o substitució de la targeta de fax a l’HP
LaserJet 9040/9050mfp.

NOTA:

Si heu comprat l’MFP amb l’accessori de fax instal·lat, no heu de realitzar aquesta instal·lació

de maquinari; no obstant això, haureu de connectar el cable del telèfon segons descriuen els passos
10 i 11 d’aquest procediment i realitzar els ajustaments de configuració necessaris. Vegeu

Configuració

del fax necessària a la pàgina 38

.

La targeta de l’accessori de fax està instal·lada a la placa del formatador de l’MFP que heu de retirar
per instal·lar la targeta del fax. Per instal·lar o substituir una targeta de fax existent, seguiu els passos
següents.

NOTA:

L’Accessori de fax s’admet a l’M3035xs MFP i a l’M3027x MFP, i ve instal·lat de fàbrica. Això

també és vàlid per al Color LaserJet 9500mfp.

1.

Traieu la targeta de fax de la caixa. No retireu la bossa antiestàtica.

2.

Definiu el commutador de connexió de l’MFP a off i desconnecteu el cable d’alimentació de CA.

3.

Localitzeu la placa del formatador. La placa del formatador està connectada a una làmina metàl·lica
(1) situada a la part esquerra de l’MFP cap a la part del darrera.

Figura 1-2

Ubicació del formatador de l’HP LaserJet 9040mfp/9050mfp

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

3

background image

4.

Desconnecteu tots els cables (2) del formatador (1). Recordeu d’on heu desconnectat els cables
per assegurar-vos que els torneu a connectar en les mateixes ubicacions.

NOTA:

Si el fax s’instal·la per primera vegada, retireu la petita tapa que cobreix l’obertura de la

presa del telèfon situada al plafó posterior del formatador abans d’inserir la targeta del fax al
formatador.

Alguns components de la placa del formatador són sensibles a les descàrregues electrostàtiques
(ESD). En manipular la placa del formatador, utilitzeu protecció estàtica com canelleres de
connexió a terra connectades al marc metàl·lic de l’MFP, o bé agafeu el marc metàl·lic amb la mà.
A més, eviteu tocar els components de la placa.

4

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

5.

Descargoleu els dos cargols de pressió captius (3) de les parts superior i inferior de la làmina del
formatador, i traieu la placa i la làmina del formatador de l’MFP. Deixeu la placa del formatador en
una superfície plana no conductora.

Figura 1-3

Extracció del formatador de l’HP LaserJet 9040mfp/9050mfp

Alguns components de la targeta de fax són sensibles a les descàrregues electrostàtiques (ESD).
En extreure la targeta de fax de la bossa antiestàtica i en instal·lar-la, utilitzeu protecció estàtica
com canelleres de connexió a terra connectades a un component metàl·lic connectat a terra, com
el marc metàl·lic de l’MFP, o bé toqueu el marc metàl·lic connectat a terra amb la mà. A més, eviteu
tocar els components de la placa.

NOTA:

En cas de substituir una targeta de fax existent, extraieu la targeta que voleu substituir

del formatador.

NOTA:

Durant la manipulació de la targeta, no heu de fer pressió sobre el seu component groc

perquè podria danyar-la i causar, en conseqüència, un mal funcionament de la targeta.

6.

Retireu l’accessori de fax de la bossa antiestàtica.

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

5

background image

7.

Inseriu el connector de la targeta de fax (1) al connector de fax del formatador (2). El connector
de la placa del formatador s’anomena “FAX ACCESSORY”. En inserir la targeta al connector, les
vores de la targeta han de lliscar per dintre de les dues guies de la placa (3) i fer un “clic” quan
estigui completament col·locada dintre del connector.

Comproveu que l’accessori està subjectat correctament. El connector del telèfon situat a la targeta
de fax s’ha d’alinear amb l’obertura de la part posterior de la caixa del formatador.

Figura 1-4

Instal·lació de la targeta de fax a la placa del formatador de l’HP LaserJet

9040/9050mfp.

Torneu a instal·lar el formatador a l’MFP.

Figura 1-5

Reinstal·lació del formatador a l’HP LaserJet 9040/9050mfp.

8.

Torneu a connectar tots els cables (4) que heu extret del formatador en el pas 4.

NOTA:

En connectar la targeta de fax a una línia telefònica, assegureu-vos que la línia telefònica

utilitzada és una línia analògica dedicada d’un únic canal i no utilitzada per cap altre dispositiu. La
línia ha de ser analògica perquè el fax no funciona correctament quan es connecta a alguns
sistemes PBX digitals. Si no esteu segur de quin tipus de línia teniu, poseu-vos en contacte amb
el vostre proveïdor de telefonia. Així mateix, HP recomana la utilització del cable de telèfon inclòs
amb l’accessori de fax per assegurar-ne el correcte funcionament.

6

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

NOTA:

La presa de paret del telèfon és electritzada i si la toqueu podeu rebre una descàrrega

elèctrica. En instal·lar el cable del telèfon, no toqueu la presa de paret del telèfon o, en cas de
connectar primer el cable del telèfon a la presa de paret, no toqueu els cables de l’altre extrem del
connector.

9.

Connecteu el connector del cable de telèfon (1) al connector de fax (2) de la làmina del formatador.
Pressioneu el connector fins que faci “clic”.

NOTA:

El connector de LAN i el connector del cable de telèfon són similars. Assegureu-vos que

connecteu l’endoll del cable de LAN (3) al connector de LAN i el connector del cable de telèfon (1)
al connector de FAX. El connector de LAN és més ample que el connector del telèfon.

Figura 1-6

Connexions de cable del formatador per a l’HP LaserJet 9040/9050mfp.

10.

Connecteu l’altre extrem del cable del telèfon a la presa telefònica de paret. Pressioneu el
connector fins a sentir un “clic” o fins que el connector estigui correctament subjectat. Hi ha
diferents tipus de connector; en funció del país/regió, el connector farà un "clic" audible o no.

11.

Endolleu el cable d’alimentació de CA de l’MFP i definiu el commutador de connexió a on.

S’ha completat la instal·lació de la targeta de fax. A continuació, heu de comprovar que el fax s’ha
instal·lat correctament i està operatiu. Vegeu

Comprovació del funcionament del fax a la pàgina 37

.