HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instal·lació/Substitució de l’accessori de fax a l’HP LaserJet M4345 MFP

background image

Instal·lació/Substitució de l’accessori de fax a l’HP LaserJet M4345 MFP

Si el vostre dispositiu no té instal·lat l'Accessori de fax analògic 300 d'HP LaserJet, utilitzeu el
procediment següent per instal·lar-lo.

1.

Desempaqueteu l'accessori de fax de la caixa, però no el traieu de la bossa antiestàtica.

2.

Desactiveu el dispositiu i desconnecteu el cable d'alimentació.

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

11

background image

3.

A la part posterior del dispositiu, traieu la tapa lateral col·locant els dits a la zona marcada i separeu
la tapa.

4.

Si cal, traieu la tapa de plàstic de l'accessori de fax del formatejador. Inseriu una moneda dins de
la ranura de la part superior de la tapa i utilitzeu per aixecar-la del formatejador.

5.

Obriu la porta de la caixa del formatejador agafant la llengüeta metàl·lica i estirant la porta.

6.

Si esteu reemplaçant un accessori de fax ja existent, traieu la targeta antiga del formatejador
estirant-la fora de la ranura.

7.

Traieu el nou accessori de fax de la bossa antiestàtica.

ATENCIÓ:

L'accessori de fax conté peces sensibles a les descàrregues electrostàtiques (ESD).

Quan manipuleu l'accessori de fax, utilitzeu alguna protecció estàtica com per exemple connectar
a terra una corretja de canell que estigui en contacte amb la carcassa metàl·lica del dispositiu, o
bé toqueu la carcassa metàl·lica del dispositiu amb la vostra mà.

ATENCIÓ:

Quan manipuleu l'accessori de fax, no premeu el component groc de la targeta. Si

ho feu, podeu danyar la targeta i provocar un mal funcionament del fax.

8.

Alineeu les dues esmotxadures del nou accessori de fax amb les dues guies de l'accessori sobre
el formatejador.

12

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

9.

Empenyeu l'accessori de fax al seu lloc i comproveu que estigui fermament connectat al
formatejador. El connector telefònic de l'accessori de fax ha d'estar alineat amb l'orifici quadrat de
la caixa del formatejador.

10.

Tanqueu la porta de la caixa del formatejador.

11.

Torneu a col·locar la tapa del formatejador.

12.

Connecteu el cable d'alimentació amb el dispositiu i engegueu-lo.