HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Instal·lar/canviar l’accessori de fax a l’HP Color LaserJet CM6040 Sèrie MFP

background image

Instal·lar/canviar l'accessori de fax a l'HP Color LaserJet CM6040 Sèrie

MFP

Seguiu aquest procediment per instal·lar l'accessori analògic de fax en l'HP Color LaserJet CM6040
Sèrie MFP.

1.

Apagueu l'MFP i desconnecteu el cable d'alimentació.

Figura 1-26

Apagada

Figura 1-27

Desconnexió del corrent

24

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

2.

Desconnecteu tots els cables de l'MFP.

Figura 1-28

Desconnexió dels cables

3.

Premeu cap al centre les pestanyes negres dels extrems superior i inferior de la placa del
formatador i traieu-la amb compte de l'MFP. Poseu la placa del formatador en una superfície neta,
plana i ferma.

Figura 1-29

Prémer les pestanyes negres

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

25

background image

4.

Aixequeu la part esquerra de la banda de la targeta de fax.

Figura 1-30

Aixecar la part esquerra de la banda de la targeta de fax.

5.

Pressioneu cap a l'esquerra la pestanya de la part dreta de la banda de la targeta de fax.

Figura 1-31

Alliberar la pestanya cap a l'esquerra de la banda de la targeta de fax

26

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

6.

Aixequeu per retirar la banda de la targeta de fax.

Figura 1-32

Retirar la banda de la targeta de fax

7.

Si esteu reemplaçant un accessori de fax ja existent, estireu per treure'l.

Figura 1-33

Reemplaçar un accessori de fax existent

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

27

background image

8.

Traieu l'accessori de fax de la bossa antiestàtica.

L'accessori de fax inclou peces sensibles a les descàrregues electrostàtiques (ESD). Quan traieu
l'accessori de fax de la bossa antiestàtica i mentre l'instal·leu, utilitzeu algun tipus de protecció
contra l'electricitat estàtica, com una polsera antiestàtica connectada al marc metàl·lic del
dispositiu o toqueu el marc metàl·lic del dispositiu amb l'altra mà.

9.

Alineeu l'accessori de fax amb les dues guies. Assegureu-vos que els pins del connector estan
alineats i encaixeu-hi l'accessori de fax. Comproveu que l'accessori de fax està connectat
correctament al formatador.

Figura 1-34

Inserció de l'accessori de fax

28

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

10.

Substituïu la banda de la targeta de fax.

Figura 1-35

Substitució de la banda de la targeta de fax

11.

Fixeu la pestanya a la part dreta de la banda de la targeta de fax.

Figura 1-36

Fixació de la part dreta de la pestanya de la banda de la targeta de fax

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

29

background image

12.

Fixeu la pestanya a la part esquerra de la banda de la targeta de fax.

Figura 1-37

Fixació de la part esquerra de la pestanya de la banda de la targeta de fax

13.

Alineeu la placa del formatador amb les guies superior i inferior i torneu a introduir la placa a l’MFP.
Pressioneu la placa del formatador fins que les pestanyes negres facin clic i tornin a estar com
abans.

Figura 1-38

Alineació de la placa del formatador

30

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

14.

Torneu a connectar els cables i engegueu l'MFP.

Figura 1-39

Tornar a connectar els cables

NOTA:

Quan connecteu l'accessori de fax a una línia telefònica, assegureu-vos que la línia

utilitzada per a l'accessori de fax no la fa servir cap altre dispositiu. A més, la línia hauria de ser
analògica, ja que el fax no funcionarà correctament si es connecta a alguns sistemes PBX digitals.
Si no esteu segur de tenir una línia telefònica analògica o digital, poseu-vos en contacte amb el
vostre proveïdor de telecomunicacions.

NOTA:

HP recomana utilitzar el cable telefònic provist amb l'accessori de fax per tal d'assegurar

que funcioni correctament.

CAWW

Instal·lació de l’accessori de fax

31

background image

15.

Endolleu el cable d'alimentació a l'MFP i engegueu-lo.

Figura 1-40

Connexió del cable d'alimentació

Figura 1-41

Apagada

32

Capítol 1 Configuració

CAWW

background image

16.

Localitzeu el cable telefònic que s'inclou en l'equip de l'accessori de fax. Connecteu un extrem del
cable telefònic a la connexió telefònica de l'accessori de fax del formatador. Empenyeu el
connector fins que faci clic.

Figura 1-42

Connexió del cable telefònic

17.

Connecteu l'altre extrem del cable telefònic a la connexió telefònica de la paret. Empenyeu el
connector fins que faci clic o fins que hi quedi ben introduït. Com que es fan servir diferents tipus
de connectors segons el país o la region, és possible que no se senti cap clic en col·locar el
connector al seu lloc.