HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Definir la configuració de fax

background image

Definir la configuració de fax

Aquest capítol descriu els paràmetres de configuració per a l’accessori de fax MFP al que s’accedeix
a través del menú del fax al tauler de control. A més del tauler de control, podeu accedir a aquests
paràmetres a través de les eines de configuració remota.

NOTA:

Per obtenir informació quant als següents paràmetres, consulteu

Configuració a la pàgina 1

.

Els paràmetres següents del fax es descriuen al primer capítol i no s’inclouen aquí: Cancel·lació de
faxos; Definició de la data i l’hora; Definició de la ubicació; Definició de la capçalera.

CAWW

43