HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Canviar la configuració de clar o fosc

background image

Canviar la configuració de clar o fosc

La configuració de clar o de fosc ajusta com la claredat o la foscor de la imatge transmesa a la màquina
de fax del destinatari.

Canviar la configuració de clar/fosc a de l’HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i l’HP Color LaserJet

4730mfp i 9500mfp

1.

A la pantalla principal del tauler de control, toqueu la icona

FAX

per obrir la pantalla Fax.

2.

Toqueu

Settings (Configuració)

per obrir la pantalla Settings (Configuració).

3.

Toqueu la fletxa

Light (Clar)

per aclarir la imatge o toqueu la fletxa

Dark (Fosc)

per enfosquir la

imatge.

4.

Toqueu

OK (D'acord)

per acceptar la configuració.

Canviar la configuració de clar/fosc per a l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i per a l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla del fax.

2.

Cerqueu i toqueu

More Options (Més opcions)

.

3.

Cerqueu i toqueu

Image Adjustment (Ajusta imatge)

.

4.

Cerqueu i toqueu

Darkness (Foscor)

.

5.

Toqueu la fletxa esquerra per fer que la imatge sigui més clara i toqueu la fletxa dreta per fer que
sigui més fosca.

6.

Toqueu

OK (D'acord)

per acceptar la configuració.