HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Canviar la configuració de nitidesa

background image

Canviar la configuració de nitidesa

La configuració de nitidesa especifica la nitidesa que fa servir l’escàner quan l’MFP escaneja l’original.
La nitidesa millora les vores de l’original de forma que el text que no es veu bé o el text patir es
reprodueixi amb més nitidesa. En augmentar la nitidesa augmenta la resolució que també fa augmentar
el temps de transmissió.

CAWW

Configuració d'enviament de fax

53

background image

Canviar la configuració de nitidesa de l'HP LaserJet 4345 MFP i 9040/9050mfp, i de l'HP Color LaserJet

4730mfp i 9500mfp

1.

A la pantalla principal del tauler de control, toqueu la icona

FAX

per obrir la pantalla Fax.

2.

Toqueu

Settings (Configuració)

per obrir la pantalla Settings (Configuració).

3.

Toqueu la icona

Fax Settings (Configuració del fax)

per obrir la pantalla Fax Settings (Configuració

del fax).

4.

A la fitxa ENHANCE (MILLORA), toqueu la fletxa esquerra per reduir la nitidesa o toqueu la fletxa
dreta para augmentar la nitidesa de la imatge.

5.

Toqueu

OK (D'acord)

per acceptar la configuració.

Canviar la configuració de nitidesa per a l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i per a l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla del fax.

2.

Cerqueu i toqueu

More Options (Més opcions)

.

3.

Cerqueu i toqueu

Image Adjustment (Ajusta imatge)

.

4.

Cerqueu i toqueu

Sharpness (Nitidesa)

.

5.

Toqueu la fletxa esquerra per reduir la nitidesa o toqueu la fletxa dreta para augmentar la nitidesa
de la imatge.

6.

Toqueu

OK (D'acord)

per acceptar la configuració.