HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Canviar la configuració del fons

background image

Canviar la configuració del fons

Si esteu enviant per fax un document que està imprès en paper de color, podeu millorar la qualitat de
la còpia de fax suprimint el fons que podria causar taques o ratlles a la vostra còpia de fax.

Canviar la configuració del fons de l'HP LaserJet 4345 MFP i 9040/9050mfp, i de l'HP Color LaserJet

4730mfp i 9500mfp

1.

A la pantalla principal del tauler de control, toqueu la icona

FAX

per obrir la pantalla Fax.

2.

Toqueu

Settings (Configuració)

per obrir la pantalla Settings (Configuració).

3.

Toqueu la icona

Fax Settings (Configuració del fax)

per obrir la pantalla Fax Settings (Configuració

del fax).

4.

A la fitxa ENHANCE (MILLORA), toqueu la fletxa esquerra per augmentar el fons o toqueu la fletxa
dreta per reduir el fons.

5.

Toqueu

OK (D'acord)

per acceptar la configuració.

Canviar la configuració del fons per a l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i per a l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla del fax.

2.

Cerqueu i toqueu

More Options (Més opcions)

.

3.

Cerqueu i toqueu

Image Adjustment (Ajusta imatge)

.

54

Capítol 2 Definir la configuració de fax

CAWW

background image

4.

Cerqueu i toqueu

Background Cleanup (Neteja fons)

.

5.

Toqueu la fletxa esquerra o toqueu la fletxa dreta per canviar la configuració del fons.

6.

Toqueu

OK (D'acord)

per acceptar la configuració.