HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Configurar la capçalera de la plantilla (faxos sortints)

background image

Configurar la capçalera de la plantilla (faxos sortints)

La capçalera superposada està composta per la data, l’hora, el nom de l’empresa, el número de telèfon
i el número de pàgina i s’imprimeix a la part superior de la pàgina dels faxos de sortida. Aquesta
configuració determina si la capçalera s’afegeix a la part superior de la pàgina o si s’imprimeix
superposada. Si la capçalera s’afegeix a la part superior d’una pàgina, desplaça les dades de la pàgina
cap avall, la qual cosa pot fer que les dades de la part inferior d’una pàgina es forcin a una altra pàgina,
i possiblement s’imprimirà una pàgina addicional. Si la capçalera s’imprimeix superposada, no desplaça
dades de la pàgina, però es pot imprimir a sobre de dades de la part superior de la pàgina.

NOTA:

Si el reenviament de faxos està habilitat, la capçalera superposada sempre s’afegeix a la part

superior de la pàgina, encara que la superposició estigui habilitada.

Configurar la capçalera superposada dels faxos que s'envien des de l'HP LaserJet 4345mfp i

9040/9050mfp, i de l'HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per obrir el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per obrir el menú del fax.

46

Capítol 2 Definir la configuració de fax

CAWW

background image

3.

Cerqueu i toqueu

FAX SEND (ENVIAMENT DE FAXOS)

.

4.

Toqueu

OVERLAY HEADER (CAPÇALERA DE LA PLANTILLA)

per veure la configuració de la

capçalera.

5.

Toqueu

Yes (Sí)

per imprimir la capçalera com a plantilla o toqueu

No

(valor per defecte) per

adjuntar la capçalera a la part superior de la pàgina.

Configurar la capçalera superposada dels faxos que s'envien des l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i des de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP

i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú Administration

(Administració).

2.

Cerqueu i toqueu

Default Job Options (Opcions del treball per defecte)

3.

Cerqueu i toqueu

Default Fax Options (Opcions de fax per defecte)

.

4.

Cerqueu i toqueu

FAX SEND (ENVIAMENT DE FAXOS)

.

5.

Toqueu

Fax Header (Capçalera del fax)

per veure la configuració de la capçalera.

6.

Toqueu

Overlay (Plantilla)

per imprimir la capçalera com a plantilla o toqueu

Prepend (Al

principi)

(valor per defecte) per adjuntar la capçalera a la part superior de la pàgina.

7.

Toqueu

Save (Desa)

.