HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Definir codis de facturació

background image

Definir codis de facturació

Si la configuració del codi de facturació està habilitada, sol·licita a l'usuari que introdueixi un número en
enviar un fax. Aquest número es col·loca a l'informe del codi de facturació. Per veure l'informe del codi
de facturació, imprimiu-lo o consulteu-lo mitjançant una aplicació.

Configurar els codis de facturació de l'HP LaserJet 4345mfp i de l'HP Color LaserJet 4730mfp,

9040/9050mfp i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per obrir el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per obrir el menú del fax.

3.

Cerqueu i toqueu

FAX SEND (ENVIAMENT DE FAXOS)

per veure la configuració de Fax Send

(Enviament de faxos).

4.

Cerqueu i toqueu

BILLING CODE (CODI DE FACTURACIÓ)

per veure la configuració del codi de

facturació.

5.

Toqueu

Custom (Personalitzat)

per obrir la pantalla del codi de facturació. Feu servir les fletxes

cap amunt o cap avall per seleccionar el número mínim de dígits que voleu al codi de facturació i
després toqueu

OK (D'acord)

per habilitar els codis de facturació. Per deshabilitar els codis de

facturació, toqueu

OFF (Desactivat)

(valor per defecte).

Configurar els codis de facturació de l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Cerqueu i toqueu

Initial Setup (Configuració inicial)

i després

Fax Setup (Configuració del fax)

per

obrir el menú del fax.

3.

Toqueu

Fax Send Settings (Paràmetres d'enviament de faxos)

per veure la configuració de Fax

Send (Enviament de fax).

4.

Cerqueu i toqueu

Billing Codes (Codis de facturació)

per veure la configuració del codi de

facturació.

5.

Toqueu

Custom (Personalitzat)

per activar els codis de facturació.

NOTA:

Si voleu desactivar els codis de facturació, toqueu

OFF (Desactivat)

, toqueu

Save

(Desa)

i ometeu els passos restants.

6.

Toqueu

Save (Desa)

per obrir la pantalla Billing Code (Codi de facturació).

7.

Toqueu el quadre de text per mostrar el teclat.

52

Capítol 2 Definir la configuració de fax

CAWW

background image

8.

Escriviu el número mínim de dígits que voleu al codi de facturació i després toqueu

OK

(D'acord)

.

9.

Toqueu

Save (Desa)

.