HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Definir el mode de compressió JBIG

background image

Definir el mode de compressió JBIG

Si habiliteu la compressió JBIG reduireu les despeses telefòniques en reduir el temps de transmissió
del fax, per tant, aquesta és la configuració preferida. No obstant això, JBIG pot provocar problemes
de compatibilitat en comunicar amb màquines de fax antigues; en aquest cas l’haureu de deshabilitar.

NOTA:

La compressió JBIG només funciona quan les màquines que envien i reben tenen compressió

JBIG.

Per habilitar o deshabilitar la compressió JBIG, seguiu aquests passos.

Configurar la compressió JBOG de l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i de l'HP Color LaserJet 4730mfp

i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per obrir el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per obrir el menú del fax.

3.

Toqueu

FAX SETUP OPTIONAL (CONFIGURACIÓ DEL FAX OPCIONAL)

per veure les opcions

de configuració opcionals.

4.

Toqueu

JBIG Compression (Compressió JBIG)

per veure la configuració.

5.

Toqueu

ON (ACTIVAT)

(valor per defecte) per habilitar la compressió JBIG o bé toqueu

OFF

(Desactivat)

per deshabilitar la compressió JBIG.

Configurar el mode de compressió JBIG de l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Cerqueu i toqueu

Initial Setup (Configuració inicial)

.

3.

Cerqueu i toqueu

Fax Setup (Configuració del fax)

.

4.

Cerqueu i toqueu

Fax Send Settings (Paràmetres d'enviament de faxos)

.

5.

Toqueu

JBIG Compression (Compressió JBIG)

per veure la configuració.

6.

Toqueu

Enable (Activa)

(valor per defecte) per habilitar la compressió JBIG o bé toqueu

Disabled

(S'ha deshabilitat)

per deshabilitar la compressió JBIG.