HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Definir el mode de marcatge

background image

Definir el mode de marcatge

La configuració del mode de marcatge defineix el tipus de marcatge que es fa servir: tons (telèfons de
tecles) o impulsos (telèfons de disc giratori).

Per definir el mode de marcatge, seguiu aquests passos:

Configurar el tipus de marcatge de l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i de l'HP Color LaserJet 4730mfp

i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per obrir el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per obrir el menú del fax.

3.

Cerqueu i toqueu

FAX SEND (ENVIAMENT DE FAXOS)

. Feu servir la tecla de fletxa cap avall per

Dialing Mode (Mode de marcació)

.

4.

Toqueu

Dialing Mode (Mode de marcació)

per veure la configuració del mode de marcatge.

5.

Toqueu

Tone (Tòner)

(valor per defecte) per configurar el fax per al marcatge de tons o toqueu

Pulse (Pulsació)

per configurar el fax per al marcatge per impulsos.

Configurar el mode de marcatge de l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035

MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Cerqueu i toqueu

Initial Setup (Configuració inicial)

per obrir el menú de configuració inicial.

3.

Toqueu

Fax Setup (Configuració del fax)

per obrir el menú de configuració del fax.

CAWW

Configuració d'enviament de fax

47

background image

4.

Toqueu

Fax Send Settings (Paràmetres d'enviament de faxos)

i feu servir la tecla cap avall per

desplaçar-vos a

Dialing Mode (Mode de marcació)

.

5.

Toqueu

Dialing Mode (Mode de marcació)

per veure la configuració del mode de marcatge.

6.

Toqueu

Tone (Tòner)

(valor per defecte) per configurar el fax per al marcatge de tons o toqueu

Pulse (Pulsació)

per configurar el fax per al marcatge per impulsos.

7.

Toqueu

Save (Desa)

.