HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Definir la detecció de la senyal de línia

background image

Definir la detecció de la senyal de línia

La configuració de detecció de la senyal de línia determina si el fax comprova si hi ha una senyal de
línia abans d’enviar un fax.

Configurar la detecció del senyal de línia de l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i de l'HP Color LaserJet

4730mfp i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per obrir el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per obrir el menú del fax.

3.

Cerqueu i toqueu

FAX SEND (ENVIAMENT DE FAXOS)

.

4.

Cerqueu i toqueu

Detect Dial Tone (Detecta to de marcació)

per veure la configuració de detecció

de to de marcatge.

5.

Toqueu

OFF (Desactivat)

(per defecte) per deshabilitar la detecció del to de marcatge o toqueu

ON (ACTIVAT)

per habilitar la detecció del to de marcatge.

Configurar la detecció del senyal de línia de l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Cerqueu i toqueu

Initial Setup (Configuració inicial)

per obrir el menú de configuració inicial.

3.

Toqueu

Fax Setup (Configuració del fax)

per obrir el menú de configuració del fax.

4.

Toqueu

Fax Send Settings (Paràmetres d'enviament de faxos)

i feu servir la tecla cap avall per

desplaçar-vos a

Detect Dial Tone (Detecta to de marcació)

.

5.

Toqueu

Enabled (S'ha habilitat)

(per defecte) per activar la detecció del senyal de línia o toqueu

Disabled (S'ha deshabilitat)

per desactivar-la.