HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Definir la resolució del fax de sortida

background image

Definir la resolució del fax de sortida

La configuració de la resolució del fax de sortida determina la resolució màxima admesa pel fax
destinatari. L’accessori de fax fa servir la màxima resolució possible (limitada per aquesta configuració)
i la resolució màxima del fax destinatari.

NOTA:

Ela faxos de més de 21,25 cm (8,5 polzades) s’envien automàticament fent servir la resolució

estàndard o fina per reduir el temps de telèfon.

NOTA:

La configuració de la resolució predetermina és uns ppp inferiors a la del model MFP anterior.

Per exemple, els models MFP anteriors tenien una resolució predeterminada FINE (FINA)
(200 x 200 ppp).

NOTA:

Quant més alta sigui la resolució, més temps de transmissió es necessita.

Configurar la resolució dels faxos que s'envien des de l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i de l'HP

Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per obrir el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per obrir el menú del fax.

3.

Cerqueu i toqueu

FAX SEND (ENVIAMENT DE FAXOS)

.

4.

Toqueu

DEFAULT RESOLUTION (RESOLUCIÓ PER DEFECTE)

per veure la configuració de

resolució.

5.

Toqueu

Standard (Estàndard)

(200 x 100 ppp, valor per defecte),

Fine (Fina)

(200 x 200 ppp) o

Superfine (Superfina)

(300 x 300 ppp) per seleccionar la resolució.

Configurar resolució dels faxos que s'envien des l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i des de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie

MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Toqueu

Default Job Options (Opcions del treball per defecte)

3.

Toqueu

Default Fax Options (Opcions de fax per defecte)

CAWW

Configuració d'enviament de fax

51

background image

4.

Cerqueu i toqueu

FAX SEND (ENVIAMENT DE FAXOS)

.

5.

Toqueu

Resolution (Resolució)

per veure la configuració de resolució.

6.

Toqueu

Standard (Estàndard)

(200 x 100 ppp, valor per defecte),

Fine (Fina)

(200 x 200 ppp) o

Superfine (Superfina)

(300 x 300 ppp) per seleccionar la resolució.

7.

Toqueu

Save (Desa)

.