HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Definir la safata de destinació

background image

Definir la safata de destinació

La configuració de la safata de destinació especifica la safata de sortida de l’MFP per rebre el fax imprès.

Configurar la safata de destinació de l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i de l'HP Color LaserJet

4730mfp i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per mostrar el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per mostrar el menú del fax.

3.

Cerqueu i toqueu

FAX RECEIVE (RECEPCIÓ DE FAXOS)

.

4.

Cerqueu i toqueu

FAX DESTINATION BIN (SAFATA DE DESTINACIÓ DEL FAX)

per mostrar la

pantalla de configuració.

5.

Feu servir les fletxes cap amunt i cap avall per seleccionar el número de safata (per defecte=0) i
després toqueu

OK (D'acord)

.

Definir la safata de sortida de l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP,

M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

NOTA:

Algunes opcions de menú (com ara

Output Bin (Safata de sortida)

) no estan presents si només

hi ha una selecció disponible.

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Toqueu

Default Job Options (Opcions del treball per defecte)

per mostrar el menú Default Job

Options (Opcions de treball predeterminades).

3.

Toqueu

Default Fax Options (Opcions de fax per defecte)

per mostrar el menú Fax Receive

(Recepció de faxos)

4.

Toqueu

Output Bin (Safata de sortida)

per mostrar el menú Output Bin (Safata de sortida).

5.

Toqueu el quadre de text per introduir el valor de la safata de paper desitjat,

0

(valor per defecte)

-

2

. (Es poden mostrar altres valors depenent de les safates de paper instal·lades)

6.

Toqueu

Save (Desa)

.