HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Definir la safata de paper

background image

Definir la safata de paper

La configuració de la safata de paper selecciona la safata de paper de l’MFP per al paper dels faxos
que s’imprimeixen.

Configurar la safata de paper de l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i de l'HP Color LaserJet 4730mfp

i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per mostrar el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per mostrar el menú del fax.

3.

Cerqueu i toqueu

FAX RECEIVE (RECEPCIÓ DE FAXOS)

.

4.

Toqueu

Fax Paper Tray (Safata de paper per a faxos)

per mostrar la pantalla de configuració.

5.

Feu servir les fletxes cap amunt i cap avall per seleccionar el número per a la safata (per defecte=0)
i després toqueu

OK (D'acord)

.

Configurar la safata de paper de l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035

MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Toqueu

Default Job Options (Opcions del treball per defecte)

.

3.

Toqueu

Default Fax Options (Opcions de fax per defecte)

.

4.

Toqueu

Fax Receive (Recepció de faxos)

per mostrar el menú Fax Receive (Recepció de faxos).

5.

Toqueu

Fax Paper Tray (Safata de paper per a faxos)

per mostrar el menú Fax Paper Tray (Safata

de paper del fax).

6.

Toqueu el quadre de text per introduir el valor de la safata de paper desitjat,

0

(valor per defecte)

-

2

. (Es poden mostrar altres valors depenent de les safates de paper instal·lades)

7.

Toqueu

Save (Desa)

per desar el valor de la safata de paper.

CAWW

Configuració de recepció de fax

59