HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Configuració remota del fax

background image

Configuració remota del fax

A més de fer servir el tauler de control de l’MFP, podeu configurar l’accessori de fax de forma remota
fent servir diferents eines de programari. Com l’MFP conté un servidor web incrustat (EWS), podeu
configurar l’accessori de fax al web fent servir un explorador web o HP Web Jetadmin (WJA). A més,
podeu configurar l’accessori de fax a través de la xarxa amb un ordinador connectat en xarxa fent servir
la utilitat de configuració de l’HP MFP Digital Sending (DSS). Aquestes eines proporcionen accés a la
majoria dels paràmetres de configuració de l’accessori de fax disponibles al menú del fax MFP, com es
descriu en aquest document.

NOTA:

La utilitat de configuració del DSS pot deshabilitar o habilitar la funció de fax analògic a l’MFP.

Si la utilitat de configuració del DSS deshabilita el fax analògic i després es desconnecta l’MFP de la
utilitat de configuració, no veureu el menú Send to Fax (Envia al fax) a l’EWS o el menú WJA Digital
Sending (Enviament digital WJA). En aquest cas, habiliteu el fax analògic per a l’MFP fent servir la
utilitat de configuració del DSS.