HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Explorador web

background image

Explorador web

L’MFP conté un servidor web incrustat (EWS). L’EWS permet fer servir un explorador web per accedir
i configurar els paràmetres de fax analògic, que es descriuen en aquest capítol.

Per fer servir un explorador web per accedir a les pantalles de configuració del fax, seguiu els passos
següents.

1.

Escriviu l'adreça IP de l'MFP a la barra d'adreces del navegador URL i premeu

Entrar

per obrir la

pantalla EWS Configure MFP (MFP de configuració d'EWS). Per obtenir una adreça IP de l'MFP,
imprimiu una pàgina de configuració de l'MFP.

NOTA:

Si s’està fent servir el DSS, es mostra un missatge a l’EWS que indica que el DSS està

exercint el control. L’única forma de canviar la configuració és mitjançant el DSS.

2.

Feu clic a la fitxa Digital Sending (Enviament digital).

3.

Feu clic a la fitxa Send Fax (Envia el fax) per obrir la pantalla de paràmetres de configuració del
fax.

4.

A la pantalla Fax Settings (Configuració del fax) realitzeu els canvis a la configuració i feu clic a
OK (D’acord) per acceptar la configuració. Seleccioneu Advanced (Avançades) per obrir la
pantalla Advanced MFP Modem Settings (Configuració avançada del mòdem de l’MFP). Per
obtenir informació quant a la configuració, consulteu les descripcions de la configuració a aquesta
guia.

5.

Després de realitzar canvis a la configuració, feu clic a OK (D’acord) per acceptar-los.