HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - HP Web Jetadmin

background image

HP Web Jetadmin

Per accedir a la configuració del fax analògic de l’MFP fent servir l’HP Web Jetadmin, seguiu aquests
passos. Per obtenir informació detallada quant a l’HP Web Jetadmin, consulteu el Manual de referència
de l’HP Web Jetadmin
.

1.

Inicieu l’HP Web Jetadmin.

2.

Al quadre de text At a Glance (En un cop d’ull), escriviu l’adreça IP de l’MFP al quadre de text
Quick Device Find (Cerca ràpida de dispositius) i després feu clic a Go (Vés) per veure l’estat
del dispositiu al tauler dret. Seleccioneu Digital Sending and Fax (Enviament digital i Fax) al
menú desplegable d’aquest tauler.

44

Capítol 2 Definir la configuració de fax

CAWW

background image

3.

Configureu les opcions de les seccions Fax Settings (Configuració del fax) o Advanced Fax
Settings (Configuració avançada del fax)
. Per obtenir més informació quant a una configuració
específica, seleccioneu l’ajuda contextual propera a la configuració.

4.

Després de realitzar canvis a la configuració, feu clic a Apply (Aplica) per acceptar-los.

A més de configurar un sol MFP, també podeu dur a terme la configuració de diversos dispositius. El
mode de dispositiu múltiple configura diversos MFP a la vegada. Per obtenir més informació quant a
aquesta funció, consulteu el Manual de referència de l’HP Web Jetadmin.