HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Definir el volum del mòdem

background image

Definir el volum del mòdem

Configurar el volum del mòdem de l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i de l'HP Color LaserJet 4730mfp

i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per mostrar el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per mostrar el menú del fax.

3.

Toqueu

FAX SETUP OPTIONAL (CONFIGURACIÓ DEL FAX OPCIONAL)

per mostrar el menú

de configuració opcional.

4.

Toqueu

MODEM VOLUME (VOLUM DEL MÒDEM)

per mostrar la configuració del volum.

5.

Toqueu

OFF (Desactivat)

,

Medium (Mitjà)

(valor per defecte) o

LOUD (ALT)

per configurar el

volum.

Definir el volum del mòdem de l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035

MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Cerqueu i toqueu

Initial Setup (Configuració inicial)

per mostrar el menú Initial Setup (Configuració

inicial).

3.

Toqueu

Fax Setup (Configuració del fax)

per mostrar el menú Fax Setup (Configuració del fax)

4.

Toqueu

Fax Send Settings (Paràmetres d'enviament de faxos)

per mostrar el menú Fax Send

Settings (Configuració d'enviament de faxos)

5.

Toqueu

Fax Dial Volume (Volum de marcatge del fax)

per mostrar el menú Fax Dial Volume (Volum

de marcatge del fax).

6.

Toqueu

OFF (Desactivat)

,

Low (Baix)

(valor per defecte) o

High (Alta)

per configurar el volum.

7.

Toqueu

Save (Desa)

per desar la configuració del volum.

66

Capítol 2 Definir la configuració de fax

CAWW