HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Definir el volum del timbre

background image

Definir el volum del timbre

Configurar el volum del timbre de l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i de l'HP Color LaserJet 4730mfp

i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per obrir el menú principal.

2.

Al tauler de control, toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú Administration

(Administració).

3.

Toqueu

FAX

per obrir el menú de configuració del fax.

4.

Toqueu

FAX SETUP OPTIONAL (CONFIGURACIÓ DEL FAX OPCIONAL)

.

5.

Toqueu

Ringer Volume (Volum del timbre)

per veure la configuració.

6.

Toqueu

OFF (Desactivat)

,

Medium (Mitjà)

(valor per defecte) o

LOUD (ALT)

per configurar el

volum.

Definir el volum del timbre de l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP,

M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Cerqueu i toqueu

Initial Setup (Configuració inicial)

per mostrar el menú Initial Setup (Configuració

inicial).

3.

Toqueu

Fax Setup (Configuració del fax)

per mostrar el menú Fax Setup (Configuració del fax).

4.

Toqueu

Fax Receive Settings (Paràmetres de recepció de faxos)

per mostrar el menú Fax Receive

Settings (Configuració de recepció de faxos).

5.

Toqueu

Ringer Volume (Volum del timbre)

per mostrar el menú Ringer Volume (Volum del timbre).

6.

Toqueu

OFF (Desactivat)

,

Low (Baix)

(valor per defecte) o

High (Alta)

per configurar el volum.

7.

Toqueu

Save (Desa)

per desar la configuració del volum.

CAWW

Definir el volum del timbre

67

background image

68

Capítol 2 Definir la configuració de fax

CAWW

background image

3