HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Informació legal per a països/regions de la UE

background image

Informació legal per a països/regions de la UE

Aquest equip ha estat dissenyat per a què funcioni a tots els països/regions de l’àrea econòmica
europea (xarxes telefòniques connectades públicament). La compatibilitat de xarxa depèn de la
configuració del programari intern. Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de l’equip si el voleu
utilitzar en una xarxa telefònica diferent. Per obtenir assistència addicional per al producte, poseu-vos
en contacte amb Hewlett-Packard trucant als telèfons indicats al full d’assistència subministrat amb el
producte.