HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Declaració de conformitat

background image

Declaració de conformitat

Declaració de conformitat

d'acord amb ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1
Nom del fabricant:

Hewlett-Packard Company

Adreça del fabricant:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, EUA

declara que el producte

Nom del producte:

Accessori de fax analògic MFP HP LaserJet

Número de model normatiu:

2)

BOISB-0308-00

Números del producte

Q3701-60001, Q3701-60002, Q3701-60004

Opcions del producte

All

s’adequa a les especificacions de producte següents:

Seguretat:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

EMC:

CISPR22:1997 / EN55022:1998 - Classe A

1)3)

EN 55024:1998+A1:2001 + A2:2003
Títol de l'FCC 47 CFR, part 15, classe A

3)

/ ICES-003, tema 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438

Telecom:

Normes de l'FCC Apartat 68
TBR-21:1998

Informació suplementària:

El producte aquí esmentat compleix els requisits de la Directriu d'EMC 89/336/EEC, la Directriu de baixa tensió 2006/95/EC i la Directriu

R&TTE 1999/5/EC (Annex II) i porta la marca CE

corresponent.

Aquest dispositiu compleix l'apartat 15 de la normativa FCC. El funcionament està subjecte a les dues condicions següents: (1) aquest
dispositiu no pot provocar interferències nocives i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència rebuda, incloses les interferències
que poden afectar negativament el funcionament.

1) S’ha provat el producte en una configuració típica amb sistemes d’ordinadors personals de Hewlett-Packard.

S'ha provat el compliment dels estàndards per part del producte amb l'excepció de la Clàusula 9.5, que encara no s'aplica.

2) Per qüestions normatives s'ha assignat a aquest producte un número de model normatiu. Aquest número no s'ha de confondre amb el
nom del producte o el número o números del producte.

3) Avís: És un producte de la classe A. En un entorn domèstic aquest producte pot causar interferències de ràdio, si és el cas l'usuari haurà
de prendre les mesures necessàries.

Boise, Idaho 83714-1021, EUA

24 d'octubre de 2007

La informació de contacte següent és exclusivament per a qüestions relacionades amb la normativa:

Contacte a Europa: L'oficina de vendes o el servei tècnic local o Hewlett-Packard Gmbh,Department HQ-TRE / Standards Europe,

Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Alemanya, (FAX: +49-7031-14-3143)

Contacte als EUA:

Director de Normatives de Productes, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
EUA, (Telèfon: 208-396-6000)

CAWW

Declaració de conformitat 137