HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Declaració de compliment de la Part 15 de les FCC

background image

Declaració de compliment de la Part 15 de les FCC

S’ha provat aquest equip i s’ha confirmat que compleix els límits d’un dispositiu digital de Classe A, i
que segueix les normes de la Part 15 de les FCC. Aquests límits estan designats per oferir una protecció
raonable contra les interferències nocives quan l’equip funciona en un entorn comercial. Aquest equip
genera, utilitza i pot radiar energia de freqüència de ràdio i, si no s’instal·la i s’utilitza d’acord amb el
manual d’instruccions, pot causar interferències nocives a les comunicacions per ràdio. És probable
que el funcionament d’aquest equip en una àrea residencial causi interferències nocives. En aquest
cas, se li demanarà a l’usuari que corregeixi les interferències al seu càrrec.

ADVERTÈNCIA!

Qualsevol canvi o modificació efectuada a l’accessori de fax que no sigui aprovada

expressament per HP pot anul·lar el dret de l’usuari per fer funcionar aquest equip.

NOTA:

L’ús del cable blindat de la interfície ha de complir els límits de Classe A de les normes FCC