HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Telephone Consumer Protection Act (Llei de Protecció al Consumidor de Telèfon, EUA)

background image

Telephone Consumer Protection Act (Llei de Protecció al Consumidor de

Telèfon, EUA)

La Llei de Protecció al Consumidor de Telèfon de l’any 1991 declara il·legal l’ús d’un ordinador o altres
dispositius elèctrics, incloses les màquines de fax, per part de qualsevol persona per enviar missatges
a no ser que aquest missatge contingui clarament, en el marge superior o inferior de cada pàgina
transmesa o a la primera pàgina de transmissió, la data i l’hora de l’enviament i una identificació del
negoci, altres entitats o individus que envien el missatge, i el número de telèfon de la màquina que
l’envia, del negoci, o altres entitats o individus. (El número de telèfon proporcionat no pot ser un número
900 o qualsevol altre número les tarifes del qual excedeixen les tarifes de transmissió local o de llarga
distància.) Per programar aquesta informació al vostre facsímil, consulteu

Configuració del fax

necessària a la pàgina 38

al Capítol 1.

CAWW

US Federal Communications Commission (Comissió de Comunicacions Federal dels EUA) 139