HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Comprovació de l’estat de l’accessori de fax

background image

Comprovació de l’estat de l’accessori de fax

Si l’accessori de fax analògic no sembla estar en funcionament, imprimiu una Fax Accessory Page per
comprovar-ne l’estat.

Imprimir la pàgina de l’accessori de fax a l’HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i l’HP Color LaserJet

4730mfp i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per obrir el menú principal.

2.

Toqueu

INFORMATION PAGE (PÀGINA D'INFORMACIÓ)

per obrir el menú d'informació.

3.

Toqueu

PRINT CONFIGURATION (CONFIGURACIÓ D'IMPRESSIÓ)

per imprimir les pàgines de

configuració.

Imprimir la Fax Accessory Page (Pàgina de l'accessory de fax) de l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i

CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Cerqueu i toqueu

Information (Informació)

.

3.

Cerqueu i toqueu

Configuration/Status Pages (Pàgines de configuració/estat)

.

4.

Cerqueu i toqueu

Configuration Page (Pàgina de configuració)

per imprimir les pàgines de

configuració.

A la pàgina de l’accessori de fax de la pàgina d’informació, comproveu el MODEM STATUS sota la
capçalera HARDWARE INFORMATION. La taula següent identifica les condicions de l’estat i les
possibles solucions.

OPERATIONAL / ENABLED (OPERATIU / ACTIVAT)

1

L’accessori de fax analògic està instal·lant i funcionant.

OPERATIONAL / DISABLED (OPERATIU / DESACTIVAT)

1

L’accessori de fax està instal·lat i operatiu; no obstant això, la
utilitat HP Digital Sending ha deshabilitat la funció de fax MFP
o ha habilitat el fax LAN. Quan s’habilita el fax LAN, la funció
d’accessori de fax analògic queda deshabilitat. Només es pot
habilitar una funció de fax alhora, ja sigui fax LAN o fax
analògic.

NON-OPERATIONAL / ENABLED/DISABLED (NO
OPERATIU / ACTIVAT / DESACTIVAT)

1

S’ha identificat un error del microprogramari. El
microprogramari s’hauria d’actualitzar, vegeu

Actualitzacions

de microprogramari a la pàgina 125

.

DAMAGED / ENABLED/DISABLED (DANYAT / ACTIVAT/
DESACTIVAT)

1

S’ha produït un error en l’accessori de fax; torneu a col·locar
la targeta de l’accessori de fax i comproveu que no hi hagi pins
doblegats. Si l’estat és encara DAMAGED (DANYAT),
substituïu la targeta de l’accessori de fax analògic.

1

ENABLED indica que l’accessori de fax analògic està habilitat i activat; DISABLED indica que és el fax LAN el que està habilitat
(el fax analògic està desactivat).

CAWW

Comprovació de l’estat de l’accessori de fax 105