HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - La funció de fax no està operativa

background image

La funció de fax no està operativa

Utilitzeu la taula d’aquesta secció per identificar i solucionar problemes en el funcionament del fax.

L’accessori de fax està instal·lat però no apareix la icona corresponent a la pantalla principal de l’MFP.

Causa

Solució

La utilitat de configuració de l’HP MFP Digital Sending
Software ha deshabilitat la funció de fax analògic.

Utilitzeu la utilitat de configuració de l’HP MFP Digital Sending
Software per habilitar la funció de fax analògic.

L’accessori no funciona correctament.

Comproveu l’estat de l’accessori de fax; vegeu

Comprovació

de l’estat de l’accessori de fax a la pàgina 105

. Si l’estat és

NON-OPERATIONAL (NO OPERATIU), pot ser necessari
instal·lar un nou microprogramari.

Si l’estat és DAMAGED (DANYAT) i acabeu d’instal·lar la
targeta, intenteu tornar a col·locar la targeta i comproveu que
no hi hagi pins doblegats.

Si l’estat és DAMAGED (DANYAT) i la targeta està instal·lada
correctament, pot ser que sigui necessari substituir la targeta.

Placa del formatador defectuosa.

Poseu-vos en contacte amb un representant del servei d’HP
per obtenir servei tècnic; vegeu

Assistència al client d’HP

a la pàgina 129

.

L’MFP no mostra els menús del fax.

Causa

Solució

El fax LAN està habilitat.

Això forma part del funcionament normal. Quan l’HP Digital
Sending Software habilita el fax LAN, el fax analògic queda
deshabilitat i, per tant, el menú del fax (que només s’utilitza per
al fax analògic) no s’obre.

106 Capítol 4 Resolució de problemes del fax

CAWW