HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Missatges d’error del fax

background image

Missatges d'error del fax

Quan s'envia o es rep un fax analògic en un aparell LaserJet MFP, qualsevol error que es produeixi
durant el procés de fax es mostrarà al tauler de control de l'MFP i s'introduirà als informes de fax. Els
errors de fax poden produir-se per molts motius i sovint es deuen a interrupcions o sorolls a la connexió
telefònica. Qualsevol error que tingui lloc durant el procés de fax, independentment del motiu que
l'origini, es mostrarà a l'MFP.

Si el procés de fax s'interromp o es produeix un error durant una transmissió o recepció de fax, el
subsistema de fax de l'MFP genera una descripció d'estat/error de dues parts. Els faxos normals o
satisfactoris també generen missatges que indiquen l'èxit del procés. La informació del missatge
consisteix en una descripció de text i un codi numèric (alguns missatges no inclouen codis numèrics).
Al tauler de control de l'MFP només es mostrarà la part de text del missatge, però tant el missatge de
text com el codi numèric s'inclouran a la llista de l'informe de les activitats de fax, de l'informe de les
trucades de fax i del seguiment T.30 de fax (aquests informes de fax es poden imprimir individualment
des del tauler de control de l'MFP, als menús Administration (Administració) > Information
(Informació)
i Administration (Administració) > Troubleshooting (Solució de problemes)). El codi
numèric es mostra als informes entre parèntesi, després de la part de text del missatge. Per exemple,
si es produeix un error de comunicació, la pantalla de control del panel mostrarà el següent: Fax Failed
(Error de fax): Communication Error (Error de comunicació)
. El mateix error es mostrarà al camp
Resultat de l'informe de les activitats de fax com a Error de comunicació (17). En aquest exemple, el
codi numèric associat amb aquest error de comunicació és "17".

El codi numèric es genera per mitjà del mòdem fax. Normalment un codi numèric de (0) indica una
resposta de mòdem normal. Alguns missatges sempre mostraran un codi numèric de (0), mentre que
d'altres poden tenir diversos codis numèrics, en funció de les circumstàncies, i alguns missatges no
tindran codis numèrics. Habitualment, un codi numèric de (0) indica que un error no està associat amb
el mòdem fax, sinó que es va produir en un altre lloc del subsistema de fax. Els codis d'error diferents
de zero proporcionen més detalls sobre l'acció o el procés concret que està executant el fax, i no
indiquen necessàriament que existeixi un problema amb el mòdem.

A les taules

Missatges d'enviament/fax a la pàgina 114

i

Missatges de recepció/fax a la pàgina 115

s'indiquen els missatges de fax amb els codis numèrics més habituals i l'acció correctiva recomanada.
Les taules també inclouen alguns canvis que són normals o indiquen una incidència normal. Per
exemple, si un fax no es pot enviar a un número ocupat, es mostrarà un missatge de Fail Busy (Error
d'ocupat)
. No hi ha cap problema amb el subsistema de fax, el missatge indica que el fax no s'ha
completat degut a un número de telèfon ocupat a l'extrem receptor. Trobareu més informació sobre la
resolució de problemes al Manual d'usuari del fax analògic 300 HP MFP (disponible a

http://www.hp.com/go/mfpfaxaccessory300

).

Els missatges d'error recurrents amb codis numèrics diferents dels que figuren en aquesta llista
requereixen el servei d'assistència al client. És possible imprimir un llistat més detallat de la darrera
trucada de fax abans de posar-se en contacte amb el servei d'assistència al client per tal que us ajudi
a identificar el problema. El llistat de fax detallat s'anomena Fax T.30 Trace (Seguiment T.30 de fax) i
es pot imprimir per al darrer fax, o bé es pot definir que s'imprimeixi sempre que es produeixi un error
de fax. Per imprimir o configurar Fax T.30 Trace (Seguiment T.30 de fax), premeu Administration
(Administració)
, Troubleshooting (Solució de problemes) i després Fax T.30 Trace (T.30
Seguiment del fax)
. A continuació, imprimiu l'informe per al darrer fax, o bé configureu quan s'ha
d'imprimir el seguiment T.30.

CAWW

Missatges d'error del fax 113