HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Missatges d’enviament/fax

background image

Missatges d'enviament/fax

Taula 4-1

Missatges d'enviament/fax

Missatge

N.º error

Descripció

Accions

Cancelled (Cancel·lat)

0

El fax ha estat cancel·lat per
l'usuari al tauler de control de
l'MFP.

Cap

Success (Correcte)

n/a

Fax enviat correctament.

Cap

Fail Busy (Error d'ocupat)

0

La màquina de fax
destinatària està ocupada.

El fax farà un reintent
automàticament (si s'ha
configurat); en cas contrari,
torneu a enviar el fax més
tard.

No Answer (No hi ha
resposta)

0

La màquina de fax
destinatària no respon la
trucada.

Pot ser que la màquina de fax
destinatària estigui
desconnectada o apagada,
poseu-vos en contacte amb el
destinatari per comprovar la
màquina. Intenteu tornar-ho a
enviar.

Compression Error (Error
de compressió)

Qualsevol

És possible que el fax estigui
malmès o no s'hagi enviat.

Intenteu tornar a enviar el fax.

No Dial (No hi ha marcatge) 0

No s'ha detectat to de
marcatge en enviar el fax.

Comproveu si la línia
telefònica està activa, definiu
el fax d'enviament de manera
que "no" detecti el to de
marcatge.

Modem Fail (Error de
mòdem)

Qualsevol

Resposta inesperada o
errònia del mòdem fax intern
a l'MFP.

Intenteu tornar a enviar el fax
i si no heu resolt l'error,
poseu-vos en contacte amb el
servei tècnic.

Communication Error
(Error de comunicació)

17 o 36

S'ha perdut la connexió
telefònica entre l'emissor i el
receptor.

Intenteu tornar a enviar el fax.

Communication Error
(Error de comunicació)

Qualsevol llevat de 17 o 36

Problema general de
comunicació en el qual la
transmissió de fax es va
interrompre o no fou
l'esperada.

Intenteu tornar a enviar el fax
i si no heu resolt l'error,
poseu-vos en contacte amb el
servei tècnic.

Space Fail (Error d'espai)

0

No és possible llegir ni
escriure el fitxer d'imatge de
fax al disc, pot ser que el disc
de l'MFP estigui malmès o no
hi hagi espai disponible al disc
de l'MFP.

Intenteu tornar a enviar el fax
i si no heu resolt l'error,
poseu-vos en contacte amb el
servei tècnic.

Page Fail (Error de pàgina)

0

Amplada de pàgina
incompatible, o bé la pàgina
té massa línies errònies.

Intenteu tornar a enviar el fax
i si no heu resolt l'error,
poseu-vos en contacte amb el
servei tècnic.

Memory Error (Error de
memòria)

0

No queda memòria RAM a
l'MFP.

Si l'error no desapareix, pot
ser que calgui afegir memòria
RAM a l'MFP.

114 Capítol 4 Resolució de problemes del fax

CAWW

background image

Missatge

N.º error

Descripció

Accions

Job failed (Error de treball.) Qualsevol

Error de fax, el treball de fax
no s'ha completat.

Intenteu tornar a enviar el fax
i si no heu resolt l'error,
poseu-vos en contacte amb el
servei tècnic.

Power Failure (Avaria
elèctrica)

0

S'ha produït una avaria
elèctrica durant la transmissió
a l'MFP del fax d'enviament.

Intenteu tornar a enviar el fax.

No Fax Detected (No s'ha
detectat cap fax)

17 o 36

No s'ha detectat cap màquina
de fax a l'extrem receptor.

Comproveu el número de fax
i demaneu al destinatari que
comprovi si la màquina de fax
està encesa i connectada;
després intenteu tornar a
enviar el fax.