HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Missatges de recepció/fax

background image

Missatges de recepció/fax

Taula 4-2

Missatges de recepció/fax

Missatge

N.º error

Descripció

Accions

Success (Correcte)

n/a

Fax rebut correctament.

Cap

Blocked (Blocat)

n/a

La recepció del fax ha estat
bloquejada per la màquina de
fax destinatària mitjançant la
funció de número blocat.

Cap

Modem Fail (Error de
mòdem)

Qualsevol

Resposta inesperada o
errònia del mòdem intern a
l'MFP: per exemple, està
intentant enviar un fax
precisament quan arriba un
altre fax.

Feu que us tornin a enviar el
fax i si no heu resolt l'error,
poseu-vos en contacte amb el
servei tècnic.

Communication Error
(Error de comunicació)

17, 36

La connexió telefònica entre
l'emissor/receptor s'ha perdut
o s'ha interromput.

Feu que l'emissor torni a
enviar el fax (en cas que la
màquina que envia el fax no
faci un reintent
automàticament).

Communication Error
(Error de comunicació)

Qualsevol llevat de 17 o 36

Problema general de
comunicació en el qual la
transmissió de fax es va
interrompre o no fou
l'esperada.

Feu que us tornin a enviar el
fax i si no heu resolt l'error,
poseu-vos en contacte amb el
servei tècnic.

Space Fail (Error d'espai)

0

No és possible llegir ni
escriure el fitxer d'imatge al
disc, pot ser que el disc de
l'MFP estigui malmès o no hi
hagi espai disponible al disc.

Feu que us tornin a enviar el
fax i si no heu resolt l'error,
poseu-vos en contacte amb el
servei tècnic.

Page Fail (Error de pàgina)

0

Amplada de pàgina
incompatible, o bé la pàgina
té massa línies errònies.

Feu que us tornin a enviar el
fax i si no heu resolt l'error,
poseu-vos en contacte amb el
servei tècnic.

Memory Error (Error de
memòria)

0

No queda memòria RAM a
l'MFP.

Si l'error no desapareix, pot
ser que calgui afegir memòria
RAM addicional a l'MFP.

Taula 4-1

Missatges d'enviament/fax (continuació)

CAWW

Missatges d'error del fax 115

background image

Missatge

N.º error

Descripció

Accions

Compression Error (Error
de compressió)

0

Fax malmès: el fitxer d'imatge
rebut no es pot descodificar.

Feu que us tornin a enviar el
fax; activeu el mode ECM
(Error Correction Mode, Mode
de correcció d'errors) si no ho
està.

Print Fail (Error
d'impressió)

0

Fax malmès: el fitxer d'imatge
rebut no es pot descodificar.

Feu que us tornin a enviar el
fax; activeu el mode ECM
(Error Correction Mode, Mode
de correcció d'errors) si no ho
està.

Poll Invalid (El sondeig no
és vàlid)

0

La funció de sondeig de fax ha
intentat recuperar un fax
d'una altra màquina, però no
hi havia cap fax disponible.

Poseu-vos en contacte amb
l'administrador de la màquina
de fax que s'està sondejant,
comproveu si hi ha un fax
disponible i, a continuació,
torneu-ho a intentar.

Job failed (Error de treball.) Qualsevol

Error de fax, inclou tots els
errors específics.

Feu que us tornin a enviar el
fax i si no heu resolt l'error,
poseu-vos en contacte amb el
servei tècnic.

Power Failure (Avaria
elèctrica)

0

S'ha produït una avaria
elèctrica durant la recepció
del fax.

Feu que l'emissor torni a
enviar el fax.

No Fax Detected (No s'ha
detectat cap fax)

17, 36

S'ha realitzat una trucada al
fax.

None (Cap)

Taula 4-2

Missatges de recepció/fax (continuació)

116 Capítol 4 Resolució de problemes del fax

CAWW