HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Problemes en l’enviament de faxos

background image

Problemes en l’enviament de faxos

Utilitzeu la taula d’aquesta secció per solucionar problemes relacionats amb l’enviament de faxos.

Problema

Causa

Solució

La transmissió s’interromp durant
l’enviament.

Pot ser que la màquina de fax a
destinatària no funcioni correctament.

Intenteu enviar el fax a una altra màquina
de fax.

Pot ser que la línia telefònica no funcioni. Desconnecteu l’accessori de fax de la

presa de telèfon i connecteu-hi un
telèfon. Intenteu realitzar una trucada
per assegurar-vos que la línia funciona
correctament.

Pot ser que la línia telefònica sigui
sorollosa o de mala qualitat.

Intenteu utilitzar una velocitat de baud
inferior per millorar la fiabilitat de la
transmissió Vegeu la configuració de
velocitat de baud màxima.

L’accessori de rep faxos però no
n’envia.

Si l’accessori de fax es troba en un
sistema PBX, pot ser que aquest sistema
estigui generant un to de marcatge que
l’accessori de fax no pot detectar.

Deshabiliteu la configuració de detecció
de to de marcatge.

Pot ser que la connexió telefònica sigui
de mala qualitat.

Torneu a intentar-ho més endavant.

Pot ser que la màquina de fax a
destinatària no funcioni correctament.

Intenteu enviar el fax a una altra màquina
de fax.

Pot ser que la línia telefònica no funcioni. Desconnecteu l’accessori de fax de la

presa de telèfon i connecteu-hi un
telèfon. Intenteu realitzar una trucada
per assegurar-vos que la línia funciona
correctament.

Les trucades de fax de sortida
marquen contínuament.

L’accessori de fax torna a marcar
automàticament un número de fax si
l’opció Redial-On-Busy (Torna a marcar
si comunica) o l’opció Redial-On-No-
Answer (Torna a marcar si no hi ha
resposta) està activada.

Això forma part del funcionament
normal. Si no voleu que el fax faci un
reintent, establiu Redial on Busy (Torna
a marcar si comunica) i Redial On No
Answer (Torna a marcar si no hi ha
resposta) en 0.

Els faxos que envieu no arriben a la
màquina de fax destinatària.

Pot ser que la màquina de fax
destinatària estigui apagada o que s’hi
hagi produït un error de condició, com
per exemple no tenir paper.

Truqueu al destinatari per assegurar-vos
que la seva màquina de fax està encesa
i preparada per rebre faxos.

Pot ser que hi hagi un fax a la memòria
en espera per tornar a marcar un número
ocupat, o pot ser que hi hagi altres
tasques en espera abans de la vostra.

Si hi ha una tasca a la memòria per algun
d'aquests motius, l’entrada de tasca
apareix al registre del fax. Imprimiu el
registre d’activitat del fax i comproveu la
columna Result (Resultat) per treballs
amb la indicació Pending (Pendent).

CAWW

Problemes en l’enviament de faxos 111