HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Impressió de l’informe de codis de facturació

background image

Impressió de l’informe de codis de facturació

L’informe de codis de facturació presenta una llista dels últims 500 faxos enviats correctament
classificats per codi de facturació. Aquest informe proporciona la informació següent:

Número de codi de facturació

Data i hora de tots els faxos enviats correctament

Número d’identificació

Durada (temps de transmissió)

Nombre de pàgines enviades

Resultat (enviat correctament)

La base de dades emmagatzema els últims 500 faxos (els faxos anteriors s’esborren de la base de
dades). Si voleu utilitzar aquest informe per mantenir un històric, haureu d'imprimir-lo periòdicament,
com a mínim cada 500 faxos, i netejar-lo.

Imprimir l'informe de codis de facturació a l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp i l'HP Color LaserJet

4730mfp i 9500mfp:

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per obrir el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per obrir el menú del fax.

120 Capítol 4 Resolució de problemes del fax

CAWW

background image

3.

Cerqueu i toqueu

REPORTS (INFORMES)

per obrir el menú d'informes.

4.

Toqueu

PRINT BILLING CODES REPORT (INFORME D'IMPRESSIÓ DE CODIS DE

FACTURACIÓ)

per imprimir l'informe.

Imprimir l'informe de codis de facturació de l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Aneu a

Information (Informació)

i toqueu aquesta opció.

3.

Aneu a

Fax Reports (Informes de fax)

i toqueu aquesta opció.

4.

Aneu a

Billing Codes Report (Informe dels codis de facturació)

i toqueu aquesta opció.

5.

Toqueu

Print (Impressió)

per imprimir l'informe.