HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Impressió del registre d’activitat del fax

background image

Impressió del registre d’activitat del fax

Data i hora de tots els faxos rebuts, enviats o amb errors en la transmissió

Identificació (número de telèfon, si està disponible)

Durada (temps de transmissió)

Nombre de pàgines

Resultat (enviat correctament, pendent o amb errors de transmissió, que inclou tipus i codi d’error)

La base de dades emmagatzema les últimes 500 entrades de fax (els faxos anteriors s’esborren del
registre). Les entrades de fax de la base de dades inclouen qualsevol sessió de fax com una entrada.

CAWW

Registres i informes de fax 119

background image

Una sessió de fax pot ser, per exemple, un fax enviat, rebut o actualitzacions del microprogramari. En
funció de l’activitat, pot haver-hi menys de 500 entrades a l’informe (a no ser que hagueu enviat 500
faxos sense rebre’n cap o no hagueu realitzat cap altre activitat).

Si voleu utilitzar el registre per mantenir un històric, haureu d'imprimir el registre periòdicament (com a
mínim cada 500 faxos) i netejar-lo.

Per imprimir el registre d’activitat del fax, seguiu els passos següents.

Imprimir el registre d'activitat per a l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i l'HP Color LaserJet 4730mfp

i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per obrir el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per obrir el menú del fax.

3.

Cerqueu i toqueu

REPORTS (INFORMES)

per obrir el menú d'informes.

4.

Toqueu

PRINT FAX ACTIVITY LOG (REGISTRE D'ACTIVITAT D'IMPRESSIÓ DE FAXOS)

per

imprimir el registre d'activitats.

Imprimir el registre d'activitats del fax de l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Aneu a

Information (Informació)

i toqueu aquesta opció.

3.

Cerqueu i toqueu

Fax Reports (Informes de fax)

i després

Fax Activity Log (Registre d'activitats

del fax)

. (S'imprimeix l'informe)