HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard

background image

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard

PRODUCTE HP

DURADA DE LA GARANTIA LIMITADA

Accessori de fax analògic 300 de l’HP LaserJet MFP

Garantia limitada d’1 any

HP garanteix al client (l’usuari final) que el maquinari i accessoris d’HP no tenen defectes de material i fabricació
després de la data de compra, durant el període especificat anteriorment. Si HP rep notícia d’algun tipus de defecte
durant el període de garantia, a la seva discreció, repararà o substituirà els productes que es demostri que són
defectuosos. Els productes de recanvi poden ser nous o d’un rendiment equivalent als productes nous.

HP us garanteix que el programari d’HP no fallarà a l’hora d’executar les instruccions de programació després de
la data de compra, durant el període especificat anteriorment, a causa de defectes de material i de fabricació si
s’ha instal·lat i utilitzat adequadament. Si HP rep notícia d’algun tipus de defecte durant el període de garantia,
substituirà el programari que no executi les instruccions de programació a causa d’aquests defectes.

HP no garanteix que el funcionament dels productes HP sigui ininterromput i sense cap tipus d’error. Si HP no
pot reparar o substituir qualsevol producte amb les condicions garantides dins d’un període de temps raonable,
tindreu dret al reemborsament del preu de compra quan retorneu el producte.

Els productes d’HP poden contenir parts refabricades amb un rendiment equivalent a les noves o poden haver
estat subjectes a un ús incidental.

La garantia no afecta els defectes que provinguin: (a) d’un manteniment o calibració incorrectes o inadequats, (b)
programari, interfícies, parts o consumibles no distribuïts per HP, (c) modificació o mal ús no autoritzats, (d)
funcionament fora de les especificacions d’entorn publicades per al producte, o (e) preparació o manteniment
incorrectes del lloc.

DINS DEL QUE MARCA LA LLEI LOCAL, LES GARANTIES DESCRITES ANTERIORMENT SÓN EXCLUSIVES
I NO S’EXPRESA O S’IMPLICA CAP ALTRA GARANTIA O CONDICIÓ, SIGUI ESCRITA O ORAL, I HP
RENUNCIA ESPECÍFICAMENT A QUALSEVOL GARANTIA O CONDICIÓ IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT,
QUALITAT SATISFACTÒRIA, I APTITUD AMB UN OBJECTIU DETERMINAT. Alguns països/regions, estats o
províncies no permeten limitacions de la duració d’una garantia tàcita, per tant, és possible que la limitació descrita
anteriorment no sigui aplicable. Aquesta garantia us dóna drets legals específics i és possible que també tingueu
altres drets que varien segons el país/regió, l’estat o la província. La garantia limitada d’HP és vàlida a qualsevol
país/regió o localitat on HP doni suport per a aquest producte i on HP hagi llançat aquest producte al mercat. El
nivell del servei de la garantia que rebreu pot variar segons els estàndards locals. HP no alterarà la forma, aspecte
o funció del producte per fer-lo funcionar en un país/regió on no estava previst que funcionés per motius legals o
reguladors.

DINS DEL QUE MARCA LA LLEI LOCAL, ELS REMEIS EN AQUESTA DECLARACIÓ DE GARANTIA SÓN
VOSTRES ÚNICAMENT I EXCLUSIVAMENT. EXCEPTE EN ELS CASOS INDICATS ANTERIORMENT, EN CAP
CAS HP O ELS SEUS DISTRIBUÏDORS SERAN RESPONSABLES DE LA PÈRDUA DE DADES O DE DANYS
DIRECTES, ESPECIALS, INCIDENTALS, CONSEQÜENTS (INCLOSA LA PÈRDUA DE BENEFICIS O DE
DADES) O ALTRES TIPUS DE DANYS, ENCARA QUE ESTIGUIN BASATS EN EL CONTRACTE, DELICTE O
QUALSEVOL ALTRE CAS. Alguns països/regions, estats o províncies no permeten l’exclusió o limitació de danys
incidentals o conseqüents, per tant, és possible que la limitació o exclusió descrita anteriorment no sigui aplicable.

LES CONDICIONS DE GARANTIA D’AQUESTA DECLARACIÓ, EXCEPTE FINS ON PERMET LA LLEI, NO
EXCLOUEN, RESTRINGEIXEN O MODIFIQUEN, I SÓN ADDICIONALS ALS DRETS LEGALS OBLIGATORIS
QUE S’APLIQUEN A LA VENDA D’AQUEST PRODUCTE A L’USUARI.

128 Apèndix A Servei i suport

CAWW