HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Utilització del fax

background image

Utilització del fax

Aquest capítol proporciona informació quant a la configuració del fax, i l’enviament i la recepció de faxos
a les seccions següents:

Pantalla de funcions del fax

Barra de missatges d’estat

Enviament de faxos

Cancel·lació d’un fax

Recepció de faxos

Creació i eliminació de llistes de marcatge ràpid

Assignar llistes de marcatge ràpid a tecles d’un toc

Trucades i reintents

Configuració segura

Definir el reenviament de faxos

Programació de la impressió de faxos (bloqueig de memòria)

Utilització del fax mitjançant xarxes de VoIP

CAWW

69