HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Assignar llistes de marcatge ràpid a tecles d’un toc

background image

Assignar llistes de marcatge ràpid a tecles d’un toc

El teclat d’un toc permet enviar un fax a una llista de marcatge ràpid tocant només una tecla d’un toc.
No obstant això, per poder fer servir les tecles d’un toc, heu de crear una llista de marcatge ràpid i
assignar el nom de marcatge ràpid a una tecla d’un toc.