HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Eliminar o reassignar llistes de marcatge ràpid a tecles d’un toc per a l’HP LaserJet 4345mfp i 9040

background image

Eliminar o reassignar llistes de marcatge ràpid a tecles d'un toc per a l'HP

LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp i l'HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

Si voleu suprimir una llista de marcatge ràpid d’un botó d’un toc, seguiu aquests passos.

1.

Toqueu

Configure (Configura)

al teclat d'un toc per obrir la pantalla One-Touch Button

Configuration (Configuració del botó d'un toc).

2.

Toqueu la tecla de número amb el nom de marcatge ràpid que vulgueu suprimir.

3.

El botó ja està configurat, s'obre la pantalla. Toqueu

Clear (Elimina)

per eliminar el nom de

marcatge ràpid del botó d'un toc o bé toqueu

Reassign (Reassigna)

per assignar un nom de

marcatge ràpid diferent a la tecla, o toqueu

Cancel (Cancel·la)

per tornar a la pantalla One-Touch

Button Configuration (Configuració del botó d'un toc).

4.

Toqueu

OK (D'acord)

per acceptar la configuració.

CAWW

Assignar llistes de marcatge ràpid a tecles d’un toc

91