HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Barra de missatges d’estat

background image

Barra de missatges d’estat

Mentre envieu i rebeu faxos es mostrarà la informació d'estat a la barra d'estat que es troba a la part
superior d'algunes pantalles tàctils. Aquest estat inclou informació com ara: Ready (Preparat),
Receiving call (Rebent una trucada), Page sent (Pàgina enviada) i altres.

CAWW

Barra de missatges d’estat

73