HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Configuració segura

background image

Configuració segura

Dos ajustaments, reenviament i impressió de faxos, son funcions segures i requereixen un PIN. La
primera vegada que s’accedeix a un d’aquests dos ajustament, es sol·licita la creació d’un PIN. Un cop
creat, el PIN s’utilitza per accedir a les dues funcions. Si el PIN s’ha creat per al reenviament de faxos
també s’utilitzarà per a la impressió de faxos, de la mateixa manera que si s’ha creat per a la impressió
de faxos, també s’utilitzarà per accedir a la funció de reenviament de faxos. Només es pot crear un PIN
per accedir a aquests ajustaments de configuració segura.

Si s’habilita l’informe d’una trucada de fax amb imatges en miniatura, quan s’habilita la impressió o
reenviament de faxos s’imprimeix un informe amb una imatge en miniatura de la primera pàgina del
fax . Si voleu una impressió de faxos segura, deshabiliteu la impressió de la imatge en miniatura de
l’informe de trucades de fax.