HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Creació i eliminació de llistes de marcatge ràpid

background image

Creació i eliminació de llistes de marcatge ràpid

El marcatge ràpid permet assignar un nom de marcatge ràpid a un sol número o grup de números i
després enviar un fax a aquest número o aquests números seleccionant el nom de marcatge ràpid.