HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Afegir un número a una llista de marcatge ràpid existent

background image

Afegir un número a una llista de marcatge ràpid existent

Afegir un número a una llista de marcatge ràpid existent a l’HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp, i 5035mfp,

i l’HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

A la pantalla principal del tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla Fax.

2.

Toqueu

Speed Dial (Marcatge ràpid)

per mostrar la pantalla Speed Dial (Marcatge ràpid).

3.

Toqueu la casella davant del nom de marcatge ràpid. Potser haureu de fer servir les fletxes de
desplaçament per mostrar el nom de marcatge ràpid.

4.

Toqueu

Details (Detalls)

per mostrar la llista de números per al marcatge ràpid.

5.

Toqueu

Next Number (Número següent)

.

6.

Escriviu un número mitjançant el teclat. Repetiu aquest pas per introduir tots els números per al
marcatge ràpid.

7.

Toqueu

OK (D'acord)

per acceptar el marcatge ràpid.

Afegir un número a una llista de marcatge ràpid existent a l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i a l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie

MFP

1.

Al tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla del fax.

2.

Toqueu

Speed Dials (Marcatges ràpids)

per mostrar la pantalla Speed Dial (Marcatge ràpid).

3.

Toqueu el número de

Speed Dial (Marcatge ràpid)

de la llista que voleu editar.

4.

Toqueu el botó

Fax Numbers (Números de fax)

per mostrar el teclat.

5.

Mitjançant el teclat escriviu el número de fax que vulgueu afegir a la llista de marcatge ràpid.

NOTA:

El cursor passa de forma predeterminada a l’espai obert següent a sota de l’últim número

de fax introduït de la llista de marcatge ràpid.

6.

Toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla

Speed Dials (Marcatges ràpids)

.

7.

Toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla Fax.

90

Capítol 3 Utilització del fax

CAWW